Miloš Matěj, Michaela Ryšková – Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče

Metodika, kterou vytvořili ostravští památkáři Miloš Matěj a Michaela Ryšková, se kromě jiného věnuje i ostravským industriálním památkám. Najdete ji ke stažení zde: https://www.palacove-zahrady.cz/en/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/49734-metodika-hodnoceni-a-ochrany-prumysloveho-dedictvi-z-pohledu-pamatkove-pece

Průmyslové dědictví představuje početný, ale zároveň velmi specifický fond kulturního dědictví. Je především ohromným souborem hmotných dokladů, zahrnujícím prakticky veškerou lidskou činnost v oblasti výroby (a těžby), dopravy (včetně spojů) a skladování v širokém časovém záběru. Posláním památkové péče je tento široký fond zkoumat (evidovat, dokumentovat, vyhodnotit) a následně vytipovaná technická zařízení, objekty, areály, a případně celé liniové stavby a území, chránit. Pokud má být výzkum průmyslového dědictví (výše uvedená evidence, dokumentace a hodnocení) a jeho ochrana efektivní, je nutno, aby z dochovaného fondu byly vybrány skutečně podstatné (hodnotné) příklady a jejich hodnoty nebyly zničeny nebo potlačeny. Cílem předkládané metodiky je především přinést odpovědi na základní otázky: co je průmyslové dědictví, proč je chránit, jak k jeho poznání a správnému hodnocení dojít a jak přistupovat k jeho zachování a novému využití. Jednotlivé teze jsou pro ilustraci doprovázeny řadou příkladů tuzemských i zahraničních.