Miroslav Plešák | Cesty občana J. S. – archiv bulletinu 3/2014

Takový byl název rubriky v časopise INDEX, kde jsem od roku 1968 do května 1969 (do tzv. pozastavení časopisu) otiskoval s autorovým souhlasem úryvky z dopisů Honzy Svobody. Měl totiž úžasný pozorovací a literární talent, vyjadřoval se vtipně a obrazně, s nadhledem historika a často prostřednictvím „dřevního“ jazyka, který později přiváděl k zuřivosti jeho vyšetřovatele, marně luštící tento kód. Honzu jsem poznal hned v prvním ročníku studia na fakultě (1961). Byl nepřehlédnutelný. Originální, živý, všudypřítomný, kamarádský, vždy s fotoaparátem. Mapoval dějiny školy a našeho studentského života, ale nejen to, spoluvytvářel je zájmem o všechno, co se v šedesátých letech otevíralo. Svobodné diskuse (ta první bez přístupu kantorů se jmenovala Konečně sami), akce Hugo a Blahoslav, večery poezie (včetně té sorelácké při 10. výročí úmrtí Džugašviliho), besedy ve fakultním klubu (např. s Milanem Kunderou a Ludvíkem Vaculíkem), první zahraniční cesty a brigády (Študentski tabor Ankaran) atd. A ty nekonečné noční debaty na kolejích při čaji stoletci! Měl jsem to štěstí bydlet s Honzíkem dva roky na pokoji. Vedle bohaté fotodokumentace jsem si odnesl obrovské množství nových vědomostí. Honza Svoboda byl totiž nesmírně vzdělaný, taky proto, že byl o osm let starší než my a prošel ještě starou dobrou střední školou, která položila základy jeho jazykových schopností, němčiny a latiny; domluvil se i italsky, polsky a anglicky, v pozdějším věku se plně věnoval francouzštině. Podle mého názoru patřil k největším talentům filozofické fakulty, měl vědomosti i vyhraněné názory. Byl velký vlastenec, ale i Evropan dávno před vznikem EU. Jeho zatčení na počátku normalizace, to byl šok. Honza nebyl veřejně politicky aktivní, žil skromným životem archiváře a starého mládence. Režimu vadil jeho charakter, svobodomyslnost, odmítnutí donašečství a kolaborace. S majitelem byl doslova odsouzen i jeho psací stroj. Léta v kriminále, znovuzatčení na Borech po propouštěcím ceremoniálu; tenkrát se psychicky složil. … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)