Monika Horsáková | Iniciativa za zachování Televizního studia Ostrava – archiv bulletinu 4/2022

V červnu některá česká média informovala o omezení výroby ČT a v této souvislosti o prodeji studia v Radvanicích, chystaném přesunu některých ostravských studiových pořadů do Brna a zakonzervování výroby Televizního studia Ostrava. Tento záměr nám potvrdili i pracovníci ostravského studia ČT, a tak jsme iniciovali vznik petice za jeho zachování. Rozumíme potřebě vedení ČT zajistit pro televizi veřejné služby stabilní financování a snahu o zvýšení koncesionářského poplatku považujeme za legitimní. Ostravské studio však vnímáme jako významnou součást kulturní a společenské identity našeho regionu a domníváme se, že nelze tíhu hospodaření přenášet převážně na jeden region. Text iniciativy jsme zaslali Radě ČT, generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a také politikům – konkrétně primátorovi statutárního města Ostrava, hejtmanovi Moravskoslezského kraje, předsedovi vlády, ministrovi kultury, předsedovi Senátu PČR a předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR. Odpověď jsme dostali od hejtmana Iva Vondráka, který nás informoval, že se spolu s ostravským primátorem Tomášem Macurou k problému sešel a zaslali společný dopis generálnímu řediteli ČT. Reagoval také předseda Senátu, Rada ČT a generální ředitel ČT. Všichni nás ujišťovali, že k tak razantnímu vývoji nedojde a že budou Televiznímu studiu Ostrava i financování televize veřejné služby věnovat maximální pozornost. Ministr kultury nám ve své odpovědi vysvětlil, že ČT nespadá pod resort ministerstva (což samozřejmě víme, ale bez politické podpory bude hodnota koncesionářského poplatku při vzrůstající inflaci nadále klesat a náklady na výrobu naopak významně stoupat – a kdo jiný než ministr kultury by měl mít k problematice televize a televizní tvorby blíže, už proto, že právě ČT je významným koproducentem české kinematografické tvorby, nesla na svém hrbu digitalizaci vysílání atp.).… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf