Monika Horsáková | Pandemie jako výzva aneb jak Fiducia vstoupila do online prostoru – archiv bulletinu 1/2022

Pandemie onemocnění covid-19 a všudypřítomná epidemická opatření dopadla na živou kulturu drtivě. Byly však kluby a instituce, které na kulturní aktivity nerezignovaly – třeba ostravská Fiducia se snažila v průběhu všech pandemických vln nabídnout co nejpestřejší program. Už od počátku restriktivních opatření státu se snažila vymýšlet aktivity, které se mohly i v této náročné době uskutečnit. Vzhledem k tomu, že klub musel zůstat uzavřený, šlo především o aktivity ve veřejném prostoru (tady mohla Fiducia z velké míry využít toho, že se takovým aktivitám dlouhodobě věnuje, a navázat tak na své dosavadní akce). Akcentovat bych v této souvislosti chtěla zejména vznik galerie IN VITRO ve vitrínách bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Vitríny jsou venku, orientované k náměstí Dr. E. Beneše, které je jakousi vstupní bránou do centra města. Původně se o opuštěné vitríny starali ostravští výtvarníci kolem Lukáše Kleberce a Báry Čempelové, kteří v nich provozovali 1–7 Gallery. Poté vitríny chvíli chátraly. Když se pak Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Fiducia začaly starat o náměstí Dr. E. Beneše, opravily také předmětné vitríny a Fiducia do nich umísťovala informační cedule k nejrůznějším tématům, architektonicky zajímavým stavbám atp. V průběhu pandemie v nich opět dostalo prostor výtvarné umění. Galerie IN VITRO se tak vlastně stala v době lockdownu jedním z mála otevřených výstavních prostorů v Ostravě. Program galerie zahájila výstavou 7×7 koronární cirkulace. Nad vitríny posléze přibyla instalace Petra Szyrokého a Gábiny Maňákové reagující na kritizovaný systém vládních opatření nazvaný PES. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf