Monika Horsáková | Pět otázek pro… Petra Šimíčka – archiv bulletinu 1/2013

Občanské sdružení PANT se zaměřuje především na výukové aktivity v oblasti moderních dějin, na dokumentární filmovou tvorbu, rozvíjení historického poznání a mapování dějinné paměti v českém, středoevropském a evropském kontextu. Stěžejním projektem sdružení je výukový portál Moderní dějiny.cz. V současné době nabízí na 650 metodických materiálů, 250 souborů textových i ikonických pramenů a je pravidelně a systematicky rozšiřován. Podle rozsáhlého výzkumu, kterého se účastnilo téměř 1 600 učitelů dějepisu, využívají čeští kantoři při své přípravě nejvíce materiály České televize a právě tohoto výukového portálu. Kanadský publicista a překladatel Paul Wilson ve svém článku v prestižním americkém časopise The New York Review of Books označil aktivity PANTu a jejich výukový portál za nejvýznamnější současné snahy v oblasti společenských věd v Česku. Petře, kdy a proč tento portál vznikl? Moderní dějiny.cz vznikly před necelými čtyřmi lety jako odpověď na časté stížnosti učitelů dějepisu, kteří postrádali kvalitní výukové materiály, okomentované a uspořádané prameny či příklady dobré praxe pro výuku dějin 20. století. Naším záměrem je nabídnout učitelům webové prostředí, ve kterém budou moci jednoduše a přehledně získávat metodické a pramenné materiály pro každé dílčí historické téma, fenomén či období 20. století, diskutovat mezi sebou, reagovat na zveřejněné metodické náměty, hodnotit je a také spoluvytvářet nové. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf