Monika Horsáková | Trojí zastavení podzimu – archiv bulletinu 3/2013

Podzimní rovnodennost jsme oslavili okrášlením místa, na kterém stála židovská synagoga v Ostravě-Přívoze, a křtem 2. čísla bulletinu Krásná Ostrava v přívozské galerii Rubrum. Přívozská synagoga byla vysvěcena v roce 1904. Do zahrady zasazená reprezentativní budova se vyznačovala řadou historizujících prvků – románskými sdruženými okny nebo kombinací červeného režného zdiva a světlé omítky. V roce 1939 se stejně jako všechny ostatní židovské svatostánky stal přívozský templ terčem nacistických antisemitských represí. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/12/kros-03-web.pdf