Musí se Bauhaus rychle zdemolovat a musí demolici platit město?

Město v lednu 2024 veřejně deklarovalo záměr vypsat urbanistickou soutěž na lokalitu u jatek a Bauhausu. Je otázkou, proč ve chvíli, kdy je zřejmé, že soutěž bude vypsána ke konci roku 2024 a výsledek znám až v roce 2025, nenechá město aktivity v Bauhausu běžet – a to právě do doby, než bude znám výsledek soutěže a také konkrétní záměr budoucího rozvoje lokality? 

Statický stav objektu to umožňuje. Náklady na opravy by vzhledem k přínosu a potřebnosti současných aktivit Bauhausu byly pro město minimálním nutným nákladem. 

Jedním z argumentů vedení města Ostravy, proč by Bauhaus měl být co nejdříve uzavřen a zdemolován, byl argument ohledně špatného technického stavu. 

Ze statického posudku, který si město nechalo vypracovat v květnu 2023, ale vyplývá, že není nutné Bauhaus urychleně zbořit. Uvádí se v něm, že „po opravě prosklených fasád i zdiva vestavby je možné objekt i nadále užívat bez rizik z hlediska statiky“.

Toto dokonce na říjnovém zastupitelstvu potvrdil náměstek primátora pro investice, který řekl, že se s demolicí nemusí spěchat, že je to otázka cca dvou let. 

Statický posudek pouze doporučuje jako aktuálně nutné opravy skel a zdí v přízemí – PLATO loni deklarovalo, že by tyto náklady bylo schopno uhradit v rámci svého stávajícího rozpočtu. Přesto vedení města rozhodlo o ukončení činnosti v Bauhausu k 30. 6. 2024, což se veřejnost dozvěděla v diskusi na říjnovém zastupitelstvu. V prosinci 2023 pak Rada města schválila 800 tisíc Kč na vypracování projektu demolice Bauhausu bez toho, aby veřejnosti sdělila konkrétní časový plán, jak se bude na území postupovat a co nastane po uzavření Bauhausu od 1. 7. 2024. 

MUSÍ MĚSTO DEMOLICI PLATIT ZE SVÉHO?

Vedení města schválilo v prosinci 2023 záměr financovat projekt demolice částkou 860 tisíc Kč, samotná demolice pak bude městský rozpočet stát další miliony korun. 

Uzavření současného komunitního místa přitom město odůvodňuje nutností šetřit – jeho provoz by stál přitom jen 3 miliony korun ročně. Proč je financování kvalitního komunitního místa evropského střihu problémem, když lze investovat miliony korun do jeho demolice? A proč by vůbec mělo město financovat ze svého rozpočtu projekt demolice a její realizaci, když chce pozemek prodat? Proč nejsou tyto náklady přenechány novému majiteli jako podmínka prodeje pozemku?

Proč město není ochotno peníze určené na projekt a realizaci demolice investovat raději do udržení aktivit v Bauhausu do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže a konkrétní záměr pro lokalitu?

Pokud jde o hodnotu pozemku, na němž Bauhaus stojí, jedná se o cenné území v historickém centru, hned vedle mezinárodně oceňovaných jatek (fenomenální úspěch při postupu do finále nejprestižnější evropské ceny Mies van der Rohe Awards 2024, jatka postoupila mezi 5 finalistů jako vůbec jediná česká stavba za celou historii soutěže, Národní cena za architekturu 2023, BigMat International Architecture Award 2023 – Španělsko, Cena Patromonium pro futuro 2013 udělovaná NPÚ). V okolí bude vznikat bytová zástavba, projekt zahloubení Místecké propojí tuto lokalitu pro pěší i cyklisty s ostravskou částí Fifejdy. Město by si těchto hodnot mělo být vědomo – nebude nabízet neatraktivní pozemek, který by musel být pro developera kompletně vyčištěn, aby si jej vůbec všiml, ale naopak velmi atraktivní pozemek hned vedle mezinárodně oceňované stavby, na niž se nyní upírá mezinárodní pozornost.

Zdroj: 

Statický posudek bohužel nemůžeme zveřejnit kvůli autorským právům, ale můžete si vyžádat od Statutárního města Ostravy dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím (takto jsme jej získali i my, ale nemůže jej bohužel sdílet, abychom neporušili zákon).

Oznámení k přípravě urbanistické soutěže:

MAPPA facebook, 8. 1. 2024

zápis z jednání zastupitelstva města Ostravy 31.1.2024. , od strany 22.

Zápis z rady města Ostravy, prosinec 2023

Zastupitelstvo města Ostravy, 31. 1. 2024 audiozáznam, od 11:41

Vyjádření primátora Jana Dohnala k vypsání urbanistické soutěže na lednovém zastupitelstvu:

Z. Bajgarová požádala vedení města o vyjádření, jestli proběhne urbanistická soutěž na dané území či nikoliv. J. Dohnal řekl, že jak bylo řečeno, proběhne před realizací konkrétního záměru. Sdělil, že není schopen odpovědět, jestli už se ten proces rozběhl nebo se připravuje. Informoval, že tu informaci dodají písemně. Poté řekl, že má informaci, že už se rozběhl.