Národní divadlo moravskoslezské získalo poprvé v historii Cenu Divadelních novin

Prestižní ocenění získal tvůrčí tým Martin Smolka a Jiří Adámek za inscenaci Sezname, otevři se!, novou operu, kterou Národní divadlo moravskoslezské objednalo speciálně pro festival NODO a k Roku české hudby. 

Porota Cen Divadelních novin ocenila Národní divadlo moravskoslezské v kategorii Hudební divadlo, a to přímo: tvůrčí tým Martin Smolka a Jiří Adámek za inscenaci opery Sezname, otevři se!“, již Národní divadlo moravskoslezské objednalo speciálně pro 2. bienále festivalu NODO (New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava), který NDM pořádá spolu s Ostravským centrem nové hudby, a k Roku české hudby: „Mám velkou radost z ocenění tvůrců projektu. Byla to několikaletá práce, složitá, v lecčems neprošlapaná cesta, vedoucí od prvního nápadu a oslovení významného skladatele své generace Martina Smolky k vytvoření nového hudebně dramatického díla, zajištění prostředků pro jeho vznik i realizaci a cestu k úspěšné festivalové premiéře v divadle i na rozhlasových vlnách, ale stálo to za to. A vedle ohlasů diváckých i kritických je toto ocenění dalším, radostným potvrzením této skutečnosti. Za to, že cesta došla svého cíle, patří velký dík zejména Ditě Eibenové a jejímu systematickému tvůrčímu úsilí. Najít totiž prostředky pro vznik a realizaci soudobé opery i od tak renomovaného evropsky respektovaného skladatele, jakým je Martin Smolka, není totiž vůbec jednoduché,“ uvádí ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Autor hudby Martin Smolka, jeden z nejžádanějších evropských skladatelů střední generace, napsal původní operu, ve které se nezpívá, ale mluví: „Zpěv se ozve jen vzácně, jako šperk, jako pěna. Ženský sbor sedí s orchestrem v orchestřišti a kontratenorista se zjevuje na scéně. I hudba je protkaná seznamy – akordů, flažoletů, ale i odstínů pianissima,“ představuje své dílo Martin Smolka. Volnou inspirací byla autorovi antologie Bludiště seznamů, již uspořádal a komentáři doprovodil Umberto Eco. Seznamy mají lidstvu pomáhat vyznat se ve světě, který nás obklopuje, ale někdy jsou jako průvodci zrádní a ošemetní. Režisérem a zároveň spoluautorem inscenace je Jiří Adámek (1977), který vyvinul originální typ hudebního divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku: „Od prvních rozhovorů se skladatelem Martinem Smolkou do premiéry uběhly více než dva roky. Bylo to krásné a nesmírně inspirativní setkání. Nejen s Martinem a dalšími mými blízkými spolupracovníky, ale také s Ostravskou bandou a s tvořivými lidmi přímo v divadle. Není vůbec jisté, zda se opera bude ještě někdy uvádět, neboť financování mezinárodního orchestru je složité. A proto beru toto ocenění jako potvrzení, že naše úsilí mělo smysl, i kdyby ‚jen‘ kvůli dvěma festivalovým představením, na něž si uchovávám krásnou vzpomínku,“ dodává Jiří Adámek.

Ceny Divadelních novin jsou již od roku 2001 každoročně udíleny čtrnáctideníkem Divadelní noviny. Ceny se udělují za tvůrčí divadelní počiny v uplynulé sezóně v pěti kategoriích: Alternativní divadlo, Tanec a balet, Hudební divadlo, Činohra a Herecký výkon sezóny bez ohledu na žánr. O laureátech rozhoduje odborná porota pod dohledem státní notářky. Záštitu nad udílením cen, již od jejich prvního ročníku, převzal ministr kultury ČR.

Smolka-2-315x400