Nela Vicanová: Ostravský Bauhaus končit nemusí, článek v Deníku Referendum, duben 2024

Městem plánovaná demolice jedné z dvojice ostravských galerií současného umění Plato spustila protest kulturní veřejnosti. Přeměna hobbymarketu na dočasnou galerii se totiž ukázala jako velmi progresivní a žádoucí.

Nedaleko od vyhlášené Stodolní ulice na parcele, blízko železnice a Cingrova sadu se už šest let odehrává boom ostravské galerijní scény. Nachází se zde totiž městská galerie současného umění PLATO, která sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe několik desítek metrů.

Rozhraní obou galerií je unikátní. Stojí nedaleko sebe, člověku stačí přejít silnici. Mohly by být ukázkou, jak přistupovat nejen k historickým budovám, ale i k transformaci dříve jinak využívaných prostorů. Foto Plato Ostrava

Rozhraní obou galerií je unikátní. Stojí nedaleko sebe, člověku stačí přejít silnici. Mohly by být ukázkou, jak přistupovat nejen k historickým budovám, ale i k transformaci dříve jinak využívaných prostorů. Foto Plato Ostrava

Hlavní výstavy probíhají od roku 2022 ve zrekonstruované budově jatek z konce 19. století (PLATO). Další umělecké aktivity a různorodé programy probíhají v adaptovaných prostorách bývalého hobbymarketu (PLATO Bauhaus). 

Pozemky s budovami historických jatek, které v polovině 90. let minulého století Bauhausu odprodalo, koupilo město zpět do svého vlastnictví. Nicméně chátrající jatka, v té době již kulturní památka, byla ve správě obchodního řetězce přímo ohrožena. Nakonec se v roce 2016 do majetku Ostravy dostal i samotný hobbymarket se záměrem umístit zde provizorní galerii do doby, než proběhne architektonická soutěž sousední budovy městských jatek, kam se měla galerie současného umění následně přesunout.

Rozhodnutí umístit galerii do Bauhausu snad ani nikdo nečekal a výsledná podoba byla velmi milým překvapením. Od roku 2018 má tedy umělecká instituce (PLATO Bauhaus) k dispozici velkorysé prostory s plochou 5000 m2. Braková architektura konzumerismu s groteskními hmotami stříšek a světlíků se stala progresivní uměleckou a kulturní institucí. 

Ano, galerie Plato v Bauhausu byla od svého vzniku předurčena k brzkému zániku, a proto de facto přesluhuje — protože sousední budova bývalých jatek prošla rekonstrukcí a slouží galerijnímu provozu už dva roky. Nicméně dle iniciátorů současné výzvy Bauhaus končit nemusí!!! je demolice, která je plánovaná už na letošní červen, nesystematická a předčasná.

Kromě výstav se zde totiž pořádají občanské aktivity: koncerty, projekce filmů, programy pro rodiny, vzdělávací akce, diskutují se zde současná témata včetně otázek ekologie, rovnoprávnosti, feminismu. Myšlenkové a kulturně-vzdělávací podhoubí je pro občany velmi klíčové. Můžete zde zajít do bistra se zastřešenou terasou, navštívit knihovnu a knihkupectví anebo si i pronajmout prostor pro kulturní akci. 

Dlouho zanedbávanou a chátrající budovu sousedících památkově chráněných jatek dokázala Ostrava společně s ateliérem KWK Promes dotáhnout mezi pět finalistů Ceny EU za současnou architekturu 2024 Mies van der Rohe Awards. Tato cena se uděluje od roku 2001 za vynikající architektonická díla, která byla vybudována na území Evropy, a klade důraz na přínos architektury pro udržitelný rozvoj a kvalitu života občanů.

Porotci této soutěže se byli na místo podívat a zmiňovali převážně socio-kulturní dopad stavby. Totéž ale platí i o Bauhausu. Entuziasmus pro zachování budovy dočasné galerie se zrodil u chátrajících jatek a pokračuje dále nejen mezi ostravskými obyvateli, ale také mezi tuzemskými i zahraničními umělci.

Významný český historik a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha v reakci na plánovanou demolici Bauhausu uvádí: „Využití prázdného nákupního centra pro kulturu a umění je něco u nás jedinečného. Ostrava je v tom ohledu průkopníkem, a dává tak vynikající příklad jiným našim městům…“

Foto Nela Vicanová

Foto Nela Vicanová

Ostravská kulturní veřejnost proti předčasně plánované demolici Bauhausu

Petiční výzva s názvem Bauhaus končit nemusí!!! se zformovala, aby vyzvala k zachování současných aktivit v ostravském Bauhausu do doby, než bude znám nejen konečný koncept adaptace budovy bývalých jatek, ale i konkrétní záměr pro parcelu, na které dnes Bauhaus stojí. Podle iniciátorů výzvy se totiž Bauhaus stal unikátním komunitním centrem.

Ostravští aktivisté ostře kritizují nekoncepční postoj města. Prázdné místo po demolici Bauhausu bude mít pro místní kulturní komunitu nulový přínos. Mají také pocit, že pokud zde zůstane prázdné místo bez vidiny nového investora, stane se tak periferním a nehostinným prostorem. Tedy přesně takovým prostorem, který zde byl už v 90. letech minulého století. Domnívají se, že tento scénář by mohl ohrozit i nedávno zrekonstruovaná jatka, kde sídlí hlavní výstavní galerie PLATO. 

V roce 2017 se bývalý primátor Ostravy Tomáš Macura (v té době za ANO, nyní JDETO!!!) vyjádřil, že Bauhaus neřeší jen jako dočasnou variantu pro galerii Plato, ale rád by jej využil i do budoucna. Tvrdil, že rekonstrukce prodlouží životnost stavby o desítky let a mohla by se sem nastěhovat například část Národního divadla moravskoslezského anebo by zde mohly vzniknout řemeslné inkubátory.

Nyní si ale ostravská radnice v čele s primátorem Janem Dohnalem (SPOLU) myslí, že Bauhaus do budoucna potenciál nemá a že je nutné jej co nejdříve zbourat, aby byla parcela vyčištěná a tím i lukrativní pro budoucího kupce. Zároveň také tvrdí, že je objekt staticky nebezpečný a do jeho provozu je potřeba investovat.

Ostravští aktivisté s tímto ale nesouhlasí. Tvrdí, že žádné statické zásahy nutné nejsou, přičemž bezpečnost stavby mají podloženou statickým posudkem. Úpravy si podle nich žádají pouze fasáda objektu, kde je potřeba částečně vyměnit skleněné výplně. Město v roce 2022 schválilo, že aktivity Bauhausu budou pokračovat do doby, než bude znám záměr pro lokalitu. Není tedy vůbec jasné, kdy a proč zastupitelé změnili názor.

Dle vyjádření předsedy kulturní komise Vladimíra Poláka (Ostravak) je možné, aby se současné aktivity v Bauhausu přemístily do nově zrekonstruovaných jatek. Ostravská iniciativa se ovšem ptá, zda má město pro tento přesun plán. Žádné konkrétní odpovědi zatím známy nejsou. 

Foto Plato Ostrava

Foto Plato Ostrava

Na zastupitelstvu města — svítá na lepší časy? 

Navzdory aktuálně negativnímu přístupu města jsou ale patrné i pozitivní „vlaštovky“. Na posledním zasedání ostravského zastupitelstva město naplánovalo a schválilo strategický plán s vizí do roku 2030. Prioritou tohoto plánu, který je zveřejněn na stránkách fajnOVA.cz, je „kvalita života, moderní architektura a metropolitní role Ostravy“.

S tím městu pomáhá městský ateliér MAPPA (podobná instituce jako brněnský KAM nebo pražský IPR, které slouží jako hlavní pracoviště v oblasti tvorby města). Ostravští aktivisté, kteří bojují proti předčasné demolici Bauhausu, se těchto jednání zúčastnili. Zatímco na lednovém zastupitelstvu letošního roku pro zachování současných aktivit v Bauhausu hlasovali pouze čtyři členové opozičního klubu JDETO!!! bývalého primátora Tomáše Macury, na březnovém zastupitelstvu bylo naděje více.

Šlo například o vyjádření předsedy opozičního zastupitelského klubu Ostravské levice Josefa Babky, který se kvůli bouřlivé diskusi o Bauhausu na lednovém zastupitelstvu zašel do objektu několikrát podívat a byl prý mile překvapen, jak toto místo funguje. Objekt by podle něj se současným obsahem mohl zůstat zachován do doby, než bude znám konkrétní záměr pro území. Mentálně se tedy nyní přidal k ostravským aktivistům.

Na zastupitelstvu také zaznělo, že se začínají připravovat podklady pro urbanistickou soutěž v lokalitě Cingrův sad/Bauhaus, kterou chystá město ve spolupráci s kanceláří MAPPA. „Jsme za to velmi rádi, neboť díky tomuto systémovému kroku bude veřejné prostranství v okolí jatek koncepčně navrženo. Pokud chce město tohle území smysluplně rozvíjet, nemůžeme nechat Bauhaus zbytečně prázdný nebo jej zbourat a vytvořit tam na mnoho let nevzhlednou proluku,“ říká Ilona Rozehnalová z antikvariátu Fiducia, reprezentantka ostravské kulturní aktivistické scény a spoluzakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!

To, že na zastupitelstvu nepadlo konečné rozhodnutí a předseda kulturní komise města Vladimír Polák na závěr diskuse vyzval k tomu, že by se o Bauhausu ještě měla vést debata, vnímají členové iniciativy jako pozitivní impuls.

Petici k zachování současných aktivit podepsalo již více než 2600 lidí a podporu vyjádřila i řada kulturních organizací a iniciativ nejen z Ostravy, ale z celé České republiky. Tato petice byla ve formě štafetového kolíku fyzicky předána v rámci happeningu s názvem Štafeta pro Bauhaus, který se konal na konci tohoto února.

Iniciátoři výzvy a aktivní účastníci zastupitelstva zároveň v rámci happeningu předali městu také časový harmonogram, který pro město připravili a v němž nabízí řešení, jak by město mohlo v otázce Bauhausu postupovat.

Tento harmonogram počítá s tím, že by Bauhaus mohl sloužit ještě minimálně do konce sezóny roku 2025, potažmo do roku 2026, kdy již bude znám termín pro podání nabídek na novostavbu včetně demoličního záměru pro objekt. Bohužel žádná reakce primátora Ostravy zatím není známa a pokud by se Bauhaus k 30. 6. opravdu definitivně vyklidil, neví se, co se bude s objektem do doby demolice dít. 

I přesto, že může jít na první pohled o tzv. nízkou architekturu, architektonická adaptace pro potřeby galerie PLATO ukazuje, že může vzniknout architektonicky výrazné řešení, provozně velmi funkční pro galerii i občanské aktivity s obrovským potenciálem rozvíjet a posilovat již existující společensko-kulturní roli, která by v Ostravě výrazně chyběla a nebyla by plně nahrazena ani přestěhováním do jatek.

Foto Nela Vicanová

Foto Nela Vicanová

Zachováním prostoru bychom se přiblížili zahraničnímu přístupu „nebourat, ale využít“ již existující struktury, zohledňujícímu mimo jiného vysoké ceny stavebního trhu. Takto funguje například galerie Shedhalle ve švýcarském Curychu v jednom z objektů hal bývalé tovární čtvrti. Kulturní centrum je zde v provozu již od 80. let minulého století.

Tamní výstavy fungují jako nástroj pro vytváření skutečných komunit a jsou to právě kulturní platformy, které dynamicky podporují tuto sociální roli. Svět se rychle mění a umělecké instituce mají za úkol diskutovat o společenských otázkách, jako je technologie či ekologie.

Současný diskurz v architektuře se ubírá převážně směrem transformací. Reprezentanti tohoto směru jsou francouzští Lacaton&Vassal, hvězdné duo současné architektury. Na nedávné přednášce v pražském kině Aero Anne Lacaton přednášela o udržitelné architektuře a o svých úvahách, jak vyzvat architekty a investory k „nebourání“ a transformacím budov. Tento ateliér například mění panelové domy ve Francii ke klimaticky a esteticky příjemnějšímu bydlení. Jsou také nositeli Ceny EU za současnou architekturu Mies van der Rohe za rok 2019.

Pokud vše dopadne podle přání lidí bojujících za Bauhaus, bude mít město příklad citlivé transformace další rok nebo dva.