Nina Pavelčíková | Příběh Sýkorova mostu – archiv bulletinu 1/2020

Letos oslavíme půlkulaté výročí osvobození Ostravy, což je jistě dobrý důvod k tomu, abychom se pozastavili nad touto událostí i legendami, jež se kolem ní vytvořily (či spíše byly vytvořeny). Z nich je jistě pro většinu Ostravanů nejzajímavější příběh spojovaný s historií někdejšího Říšského mostu, jenž se klene mezi centrem moravské a slezské části města přes řeku Ostravici. Je všeobecně známo, že nacistická vojska těsně před osvobozením na celém území někdejšího protektorátu vyhodila do povětří téměř všechny mosty v marné snaze zpomalit postup osvobozeneckých armád. Most v centru Ostravy byl sice také podminován, přesto ale zůstal stát a přejel po něm k večeru 30. dubna 1945 první sovětský tank č. 051 se smíšenou posádkou 1. československé tankové brigády. Po přejezdu dostal tank přímý zásah pancerfaustem, zahynul v něm radista Ivan Ahepjuk, velitel Nikolaj Ivasjuk byl těžce raněn; spolu s řidičem Alexandrem Hrochem a střelcem Vaňkem ustoupili zpět na dnešní ulici 28. října, kde se o ně postarali čeští obyvatelé. Za nějakou dobu přijely těžké sovětské tanky, spolu s pěchotou překonaly odpor nepřátel na slezské straně mostu a pokračovaly v osvobozování této části města. Ráno 1. května bylo v blízkosti mostu nalezeno mrtvé tělo mladého chlapce Emila Sýkory, který podle různých svědectví připravoval (a také realizoval) přestřižení drátů a údajně most zachránil před destrukcí, sám však byl zastřelen.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf