Nová „tvář“ Ostravské univerzity – OU@LIVE

Ve středu 7. května 2014 bude slavnostně spuštěn informační portál OU@LIVE. Měl by nejen umožňovat sledování živého univerzitního dění, ale i posilovat sounáležitost Ostravské univerzity s domovským městem a moravskoslezským regionem. Jak nám řekl jeden z redaktorů OU@LIVE a člen našeho okrašlovacího spolku Martin Tomášek: „Portál je otevřen všem studentům a učitelům. Jeho cílem je přehledně a kvalitně referovat o životě na OU a informacemi soustředěnými na jednom místě jej podporovat.“

Podle tvůrců portálu chce být nová „tvář“ OU „tváří“ přitažlivou a pravdivou, o čemž se lze přesvědčit na stránkách http://alive.osu.cz/.

alive-promo-facebook-page