Nové stezky – procházky ostravskou přírodou

Město Ostrava připravilo koncept pěších stezek, které umožňují turistům i ostravským obyvatelům všech věkových skupin spojit přirozený pohyb s poznáváním přírodních, architektonických i ostatních turistických zajímavostí města. Ve spolupráci s Klubem českých turistů město vydalo materiál obsahující nové tipy po vybraných městských částech.  Současně byla také uvedena do užívání stezka vedoucí městským obvodem Plesná s názvem „Okruh Plesnou“ v délce 7 km.

Ostravské procházky přírodou najdete na této stránce: www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostravske-prochazky/ostravske-prochazky

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/turista/cestovani-newsletter/leden-2014

 

prochrocházky