Nový cyklus Fiducia v Aréně začne diskusním panelem o problematice výstavby vědecké knihovny v Ostravě

Antikvariát a klub Fiducia spolu s Divadlem roku 2015 Komorní scénou Aréna připravuje nový diskusní cyklus Fiducia v Aréně. Od května se budete moci v Aréně setkávat v cyklu diskusních panelů s tématy architektura, urbanismus, rozvoj historického centra Ostravy a budoucí směřování města Ostravy.
První diskusní panel se koná 19. května 2016 v 18:30 a bude věnován problematice výstavby vědecké knihovny v Ostravě. Diskusního panelu se zúčastní jak autor vysoutěženého projektu knihovny tzv.Černé kostky architekt Ladislav Kuba , tak autor záměru knihovny v DOV, architekt Josef Pleskot. V rámci diskuse vystoupí také generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, architektka Milena Vitoulová, urbanista Jan Jehlík, za samosprávu se diskuse zúčastní primátor města Ostravy Tomáš Macura a náměstek hejtmana Svatomír Recman, za Dolní oblast Vítkovice ředitel Petr Koudela. Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity. Před diskusí v 17:00 se uskuteční přednáška urbanisty a architekta Jana Jehlíka a odborníka na právo v architektuře Jiřího Plose o územním plánování. Srdečně vás zveme, na obě akce doporučujeme rezervaci místa na pokladně divadla (rezervace@divadloarena.cz). Podrobná anotace akcí viz níže.

19. 5 . 2016 v 17:00 Jan Jehlík a Jiří Plos: Metodika zadávání územních plánů – výzkumný projekt FA ČVUT – prezentace a diskuse
POZOR! Koná se v Komorní scéně Aréna.
Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy – jedná se o tříletý výzkum týkající se problému kvalitního zadávání územních plánů velkých měst v soudobých podmínkách jejich rozvoje. Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodického postupu zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Projekt v Ostravě představí urbanista a architekt Jan Jehlík a odborník na teorii urbanismu a práva v architektuře Jiří Plos.
Podrobnosti k projektu najdete zde: http://vp.fa.cvut.cz
19.5. v 18:30 Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna?
Diskusní panel s architekty, odborníky i zástupci samosprávy o aktuální situaci kolem výstavby nové vědecké knihovny.

Diskuse nabrala v loňském roce znovu na síle – záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze strany odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky – řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a znamenala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.

Přijďte do nové diskusní platformy „Fiducia v Aréně“ a seznamte se s novými fakty a argumenty našich hostů. Pořádáme ve spolupráci s Komorní scénou Aréna.

Hosté debaty:

Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu

Jan Jehlík – urbanista, vedoucí Ústavu urbanismu na FA ČVUT

Ladislav Kuba – architekt, autor projektu knihovny tzv. Černé kostky

Petr Koudela – ředitel Dolní oblasti Vítkovic

Tomáš Macura – primátor města Ostravy

Josef Pleskot – architekt, autor záměru stavby knihovny v Dolní oblasti Vítkovic

Milena Vitoulová – architektka, členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu

Svatomír Recman – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Diskusní panel moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

POZOR – koná se v divadle Komorní scéna Aréna

Doporučujeme rezervaci míst na pokladně divadla.

 

diskuse knihovna 19.5.2016