Nový dokument ostravského sdružení PANT připomene 70 let od popravy ostravských skautů

Občanské sdružení PANT natočilo nový krátkometrážní dokument o skautech, na jejich počest vznikla v Beskydech mohyla na Ivančeně. Krátkometrážní dokumentární snímek s názvem Moji dobří Bratři líčí odbojovou činnost ostravských skautů za druhé světové války. Za filmem stojí scenáristé Petra Sasínová a Tomáš Netočný a režie se ujaly Monika Horsáková a Klára Řezníčková. „Snímek je součástí cyklu 15 nových dokumentů pro ostravské Občanské sdružení PANT a jeho portál Moderní dějiny.cz, určených pro atraktivní výuku dějepisu ve školách. Chtěli jsme v něm upozornit na významnou roli, kterou v odboji v průběhu 2. světové války sehráli skauti.“ upřesňuje Monika Horsáková.„Byli stejně významní jako lidé, kteří byli mnohdy vyznamenáváni. O svých činech nikdy nemluvili, byli skauti,“ zahajuje snímek pamětnice Dobromila Vaňková, která ve filmu pomáhá vykreslit okolnosti tragédie ze samotného konce války, kdy gestapo mučilo a zabilo její kamarády ze skautského oddílu. Těla Vladimíra Čermáka, Vladimír Pacha, Milana Rottera, Quido Němce a Otty Kleina nakonec sama pomáhala identifikovat.Průběh skautských akcí a jejich historické pozadí zase v dokumentu popisuje skautský vůdce Střediska Kopřivnice a badatel Kryštof Hyvnar.

Na památku ostravských skautů vznikla a nadále roste kamenná mohyla na beskydském vrcholu Ivančena. Její součástí jsou kameny z celého světa, nejvzácnějším je ale zřejmě kámen z Měsíce, který v roce 1970 poslal americký astronaut Neil Armstrong. V době normalizace byla mohyla na Ivančeně symbolem odboje proti nesvobodě askautská shromáždění doprovázela represivní opatření. V roce1996 byla mohyla posvěcena biskupem Ostravsko-opavské diecéze Františkem Lobkowiczem. 

„Dokument je volně přístupný na stránkách výukového portálu Moderní dějiny.cz. K dispozici jsou tam i metodické materiály, které obsahují přepis výpovědí pamětníků, náměty pro využití filmu ve vyučovací hodině a také pracovní listy pro žáky,“ doplňuje Jiří Sovadina, šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz.