Nový festival Tady žijeme v září na Slezskoostravském hradě – přihlásit se můžete i vy

 V září se na Slezskoostravském hradě odehraje první ročník jednodenního festivalu Tady žijeme – na programu budou prezentace a vystoupení ostravských uměleckých sdružení i jednotlivců, například tanec, autorská čtení, slam poetry, cabaret show atp., ale také workshopy zaměřené na aktivní zapojení diváků. 

 Jednodenní festival, který se bude konat 7. září 2013, se zaměřuje na čtyři hlavní témata: živá hudba, básnická čtení, výtvarná bitva v graffiti a místní burza. Záměrem pořadatelů festivalu je poskytnout prostor ostravským uměleckým iniciativám k prezentaci svých činností a navázání vzájemné spolupráce založené na principu spolupůsobení. Festival rovněž nabídne občanům moravskoslezské metropole aktivní zapojení do kulturního života města, což jednoznačně posílí jejich povědomí a kulturní rozhled. Spojením lokálních komunit, organizací a jednotlivců pod záštitou myšlenky „Tady žijeme!“ přispěje festival k pozitivní propagaci a šíření dobrého jména města Ostrava. Inspirován zásadou, že „spolu zmůžeme více“, festival nabízí prostor ke zviditelnění a posílení povědomí o bohatství kulturních zdrojů ve městě.

 Pořadatelé festivalu Tady žijeme vyzývají ostravské umělce, básníky, muzikanty, performery, prodejce, kulturní organizace a skupiny či každého, kdo má a chce něco nabídnout, ke spolupráci na této jednodenní oslavě a poctě kulturního života moravskoslezské metropole. Příspěvky a informace mohou zasílat na email tadyzijeme@gmail.com. Více informací lze najít na www.tadyzijemeostrava.cz či na Facebooku profil www.facebook.com/Tadyzijemefestival.

tady