O autorovi Směrníku

Václav Uruba

Sochař, výtvarník, * 16. 4. 1928 Hluk (Uherské Hradiště), † 7. 3. 1983 Ostrava.

Poté, co se vyučil elektromechanikem, studoval v letech 1947–51 užitou plastiku na Státní uměleckoprůmyslové škole v Gottwaldově (dnešním Zlíně; učitelé Jan Habarta, Jan Kavan, Jeroným Foltýn) a v letech 1955–60 pražskou AVU (monumentální plastika u Karla Pokorného). Asi na přelomu 50./60. let se přestěhoval do Ostravy. Účastnil se zde několika členských výstav Svazu československých (později českých) výtvarných umělců v Galerii výtvarného umění (1965, 1976, 1980, 1982). V regionu byl nejvýraznějším autorem tvořícím pro architekturu plastiky z betonu v brutalistním stylu. Spolupracoval např. s architekty Bronisławem Firlou a Jiřím Smejkalem při výstavbě nové čtvrti Ostravy-Zábřehu (reliéf na ZŠ Volgogradská, po roce 1965, nevhodně upraveno; reliéfy na parapetech MŠ tamtéž, 1967, zatepleno; reliéf na obchodní galerii Kotva, 1968, zničeno 2014) či s architektem Josefem Hrejsemnou na jeho stavbách pro Havířov (betonová plastika Směrník před nádražím z roku 1969, výtvarné zpracování víceúčelové sportovní haly z l. 1965–69, kde perforované zdivo průčelí a objekty betonových pokladen kónického tvaru dodaly objektu značně brutalistní vzezření, a Hlavapřed před učňovskou školou v Suché, polovina 70. let, v minulosti mylně přisuzováno Bronislavu Kaletovi). Z dalších prací v tomto stylu je nutno zmínit jednak monumentální plastiky Objevitelé vesmíru / Člověk a kosmos v ulici Krestova na sídlišti Ostrava-Letiště (dnes Dubina, 1975), Kvetoucí kaktus před ZUŠ v → Orlové-Lutyni (1977) a bronzové sousoší Úspěchy v dobývání vesmíru / Kosmonauti před ZŠ Mládežnická v Havířově (1983), jednak četné reliéfy, např. dva reliéfy nad vchody panelového domu na ulici Klegova v Ostravě-Hrabůvce (1968, v nedávné době odstraněno), Kosmonaut na ulici Jurije Gagarina v Havířově (1973–74, zničeno 2012) či reliéf s kosmickou tematikou na autobusové zastávce Gagarinovo náměstí na Slezské Ostravě (1977). Je též autorem několika skulptur tesaných z kamene (Letící před ZŠ U Kříže, Ostrava-Michálkovice, 1965; busta Leoše Janáčka, původně před Krajským ústavem národního zdraví, dnes před Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, 1979).

Literatura: Strnadel, Z.: Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji, Ostrava 1976; Šich, S.: Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Ostrava 1980; Frolcová, M.: Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti (1939–2003), Uherské Hradiště – Zlín 2003; Šťastná, M.: Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Zdroj: Heslo z druhého, aktualizovaného vydání Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, které vydává roku 2014 Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity.