Odhalení pamětní desky věnované obětem ostravských komunistických monstrprocesů a doprovodný program

V Ostravě bude ve středu 23. září odhalena pamětní deska věnovaná obětem ostravských komunistických monstrprocesů, autorem je sochař Petr Szyroki.

Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity Vás srdečně zve na vzpomínkový večer věnovaný obětem vykonstruovaných komunistických procesů v Ostravě. V rámci večera proběhne Pietní vycházka za popravené, na zdi budovy ostravské sokolovny, kde procesy probíhaly, bude slavnostně odhalena pamětní deska obětem tohoto soudního divadla a uvnitř sokolovny zazní jevištní scénická koláž, která poodkryje pozadí ostravského monstrprocesu Buchal a spol.

STŘEDA 23. 9. 17.00–21.00 VEČER VĚNOVANÝ OBĚTEM OSTRAVSKÝCH KOMUNISTICKÝCH MONSTRPROCESŮ

– 17.00 Pietní vycházka za popravené

Dopis sedmadvacetiletého Miroslava Sýkory z cely smrti byl datován k 1. srpnu 1951, třicet pět minut po půlnoci. Poprava se odehrála v šest hodin ráno ve dvoře krajské věznice v Ostravě na dnešním Havlíčkově nábřeží. Společně se Sýkorou byl ve stejný den popraven i Josef Polomský, Ladislav Cée a Miloš Morávek. Obětem největšího ostravského komunistického monstrprocesu, který se v červenci 1950 odehrál v tělocvičně Čapkovy sokolovny, je věnována vycházka spolku Fiducia s historikem a pedagogem Petrem Šimíčkem a básníkem a publicistou Ivanem Motýlem. Symbolicky začíná právě u dnešního krajského soudu a pokračuje například k někdejšímu krajskému výboru KSČ, krajské správě StB, dnešnímu sídlu KSČM, Nové radnici, ředitelství OKD, památníku PTP a dále k Čapkově sokolovně. Sraz před vchodem do budovy Krajského soudu na Havlíčkově nábřeží 34 v centru Ostravy. 

– 19.00 Slavnostní odhalení pamětní desky věnované obětem ostravských komunistických monstrprocesů a křest bulletinu Krásná Ostrava

Slavnostní odhalení pamětní desky z dílny sochaře Petra Szyrokého, jež vzešla z veřejné soutěže. Současně pokřtíme jubilejní třicáté číslo bulletinu Krásná Ostrava. Koná se před vchodem do Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici v centru Ostravy za účasti autora, vypisovatelů soutěže a dalších hostů. 
Vznik pamětní desky byl podpořen darem členů okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Jana a Marka Przybylových. 

– 19.30 Proces – jevištní scénická koláž

Jevištní scénická textová koláž v podání několika studentů a dějepravců Gymnázia Olgy Havlové vtáhne diváky do atmosféry krutých 50. let a poodkryje pozadí ostravského monstrprocesu Buchal a spol. Čtení dobových textů nabídne jazyk záznamů státní bezpečnosti, soudních spisů, novin a rezolucí, fragmenty povídky Přívozský penzista, vše doprovázeno působivou projekcí dobových historických snímků a hudební improvizací. Akce proběhne přímo na místě, kde ostravské vykonstruované soudní divadlo v létě roku 1950 probíhalo – koná se v Čapkově sokolovně.
POZOR – NUTNO MÍT S SEBOU PŘEZŮVKY A ROUŠKY!

PAMĚTNÍ DESKA

Pamětní deska věnovaná čtyřem ostravským návazným komunistickým monstrprocesům na proces s Miladou Horákovou (tzv. procesy s Buchalem a spol.) a umístěná na zeď Čapkovy sokolovny, kde procesy probíhaly, vzešla z veřejné soutěže, kterou vypsal v květnu tohoto roku Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.
Vítězem se stal sochař Petr Szyroki, jehož návrh vybrala odborná porota na svém jednání dne 29. 6. 2020.
Vznik tohoto uměleckého díla byl podpořen darem členů okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Jana a Marka Przybylových. 

Porota hodnotila 7 soutěžních návrhů od šesti autorů, vítězný návrh Petra Szyrokého získal sedm hlasů z osmi. Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit na výstavě ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia. Vítězný návrh dle názoru poroty velmi dobře a citlivě pracuje s prostorem a architekturou budovy, zajímavě propojuje text a symboliku a neotřele pracuje s řešením pamětní desky, které v sobě nese mnoho významů. Zatímco text je zapuštěn přímo do omítky jako nenápadná připomínka toho, co se dělo uvnitř, včetně asociace plíživosti, postupného prostupování komunistického režimu tehdejším Československem, červené „tlačítko“ na sebe poutá pozornost kolemjdoucích a je možné je chápat nejen jako pomyslnou nekompromisní rudou tečku za lidskými životy, ale také jako symbol ukončení, zastavení totalitního běsnění. Porota rovněž ocenila práci s mizením písmen v omítce, jež může symbolizovat mizení paměti či vtahovat čtenáře do příběhu (jako by příběh vycházel zevnitř budovy a budova vydávala svědectví o tom, co se dělo uvnitř).

OSTRAVSKÝ PROCES BUCHAL A SPOL.

Jednalo se o největší politický proces na Ostravsku. Navazoval na politický proces s Miladou Horákovou a komunističtí propagandisté jím chtěli veřejnost přesvědčit o tom, jak důmyslně bylo pražskými „protistátními živly“ (údajně připravujícími převrat či novou válku) ohroženo „ocelové srdce republiky“. Zřetelným záměrem bylo především ochromit oponenty režimu a zastrašit svobodně smýšlející občany. Souzeno bylo nakonec 90 lidí, a tak je museli rozdělit do čtyř skupin. Ve čtyřech ostravských návazných procesech zcela nespravedlivě padly čtyři tresty smrti, další vysoké tresty doživotí a mnohaletých těžkých žalářů.

O procesu se více dozvíte např. z dokumentu Zdeněk Růžička v procesu Buchal a spol. ze série vzdělávacích snímků Sami proti zlu.