Okrášlení obchodního domu Bachner a křest bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás zve na okrášlení obchodního domu Bachner a křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava. Sraz bude v neděli 21. 12. 2014 v 18.00 před Antikvariátem a klubem Fiducia. Následovat bude vánoční literárně-historická procházka se sedmi zastaveními. Poslední zastávka bude u obchodního domu Bachner na Zámecké ulici, kde odhalíme novou naučnou cedulku. Ta připomene tuto architektonicky cennou budovu, která je jedinou realizovanou stavbou světoznámého architekta Ericha Mendelsohna na území České republiky a zároveň jeho poslední realizací v kontinentální Evropě.

Poté pokřtíme nové číslo bulletinu Krásná Ostrava, 4 / 2014. Bulletin vydává okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu již druhým rokem jako samizdat pravidelně 4x ročně vždy v době slunovratu a rovnodennosti. Vydáváme vlastním nákladem, za tisk bulletinu děkujeme tiskárně PRINTO.

Samozřejmě zveme všechny účastníky akce na předvánoční posezení, které je domluveno po skončení akce v klubu divadla Jiřího Myrona.

BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA 4/2014

V novém čísle najdete řadu příspěvků, které se věnují historii i současnosti Ostravy, některé míří i za hranice naší republiky. Například historik umění Martin Strakoš hodnotí architektonické bienále v Benátkách a seznamuje čtenáře se zahraničními expozicemi. Hodnotí také český pavilon, jehož součástí byly i jeho zpracované pasáže o historii ostravské sídlištní výstavby. Básník Petr Hruška zaslal okrašlovacímu spolku literární pohlednici z Itálie, kam odjel prezentovat nový italský překlad svých sbírek. Fenoménem zanikajících ostravských vítacích poutačů, které má většina Ostravanů od dětství spojené s příjezdem do Ostravy, se zabývá vysokoškolský pedagog Jakub Ivánek. Historička Romana Rosová přináší článek o dřevěném kostele sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové. V posledním letošním čísle najdete i zajímavé archivní materiály, díky kterým si ještě jednou připomínáme výročí 25 let od pádu komunistického režimu – historik Vojtěch Vlček publikuje své poznatky o pohnutém osudu archiváře Jana Svobody, opřené o osobní přátelství, ale také o výzkum z Archivu bezpečnostních složek. Literární historička Iva Málková zpracovává pozůstalost ostravského spisovatele Jaromíra Šavrdy a pro nové číslo bulletinu připravila výběr z jeho korespondence s manželkou Dolores z období, kdy byl komunistickým režimem vězněn kvůli opisům zakázaných autorů.

V novém čísle bulletinu najdete i mnoho dalších článků, fotografií a dobových dokumentů.

Bulletin edičně připravily Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová, o grafickou úpravu se postaral Jaroslav Němec. Bulletin bude k dostání na křtu 21. 12. 2014 a od 22. 12. 2014 na vyžádání v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia. Bulletin bude od 22. 12. k dispozici rovněž v elektronické podobě na naší webové stránce www.krasnaostrava.cz.

IMG_0740.JPG