Okrášlení přívozské synagogy

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu chystá na pondělí 23. 9. v 18:00 okrášlení místa po přívozské synagoze. Zároveň pokřtí druhé číslo bulletinu Krásná Ostrava. Kromě okrášlení synagogy vás čeká kulturní program v galerii RUBRUM, například čtení z ostravských židovských autorů , které pro vás připraví literární kritici Pavel Hruška, Iva Málková a Martin Tomášek. O hudební výstup se postará Jiří Macháček a židovské speciality uvaří majitelé galerie RUBRUM Ivan a Eli Motýlovi.

Z DĚJIN PŘÍVOZSKÉ SYNAGOGY:
Na počátku 20. století se početná židovská komunita nejen v Moravské Ostravě, ale také v okolních obcích natolik etablovala, že se rozhodla pro výstavbu vlastních templů, nebo alespoň modliteben, v místech svého působení. V Přívoze, který byl v roce 1900 povýšen na město, se podařilo Přívozskému chrámovému spolku (Přivozer Tempel-Verein) získat pozemek v blízkosti rušné komunikační tepny – Nádražní ulice. V červnu 1904 mu jej darovala samotná obec. Reprezentativní budova byla dostavěna a vysvěcena ještě téhož roku.
Do zahrady zasazený svatostánek se vyznačoval řadou historizujících prvků – románskými sdruženými okny nebo kombinací červeného režného zdiva a světlé omítky. Na vrcholcích věží umístěné Davidovy hvězdy, stejně jako hebrejský nápis nad vstupem, výstavný templ zcela zřetelně identifikovaly.
Synagoga neztratila na svém významu ani po vytvoření tzv. Velké Ostravy v roce 1924, kdy se Přívoz stal součástí Moravské Ostravy. Jenže přišel rok 1939. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se prvním terčem represí staly právě ostravské synagogy. Templ v Ostravě-Přívoze antisemité vypálili 9. června 1939. V průběhu roku 1940 byl srovnán se zemí.
ZDROJ: Archiv města Ostravy, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

image