Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu – archiv bulletinu 1/2013

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí) a humor v otázkách souvisejících s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně na obdobné spolky z předválečného období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové 12. března 2013. Více o aktivitách spolku najdete na www.krasnaostrava.cz … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf