Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu slaví 10 let

Ostravský okrašlovací spolek letos oslaví 10 let od svého vzniku, a to tradičním jarním okrášlením náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde ve čtvrtek 6. dubna od 18.00 spolu se spolkem Fiducia a dobrovolníky opraví květináče, upraví lavičky, přidá odpadkový koš a pítko pro ptáky. Můžete se přidat k nám, a to včetně dětí, pro které jsme připravili ateliér na téma městská divočina a zvířata ve městě. Pokřtíme také čtyřicáté číslo bulletinu Krásná Ostrava.

O náměstí Edvarda Beneše se staráme již 7 let – z vlastních zdrojů jsme pořídili na náměstí lavičky, květináče, naučné cedulky nebo obří broukoviště. V letošním roce půjde zřejmě o poslední sezónu pod patronátem našeho spolku, neboť náměstí čeká úprava dle architektonické soutěže. 

„Ostrava je městem, které potřebuje okrašlovat více než leckterá jiná města. Možná by potřebovala celý jeden tisíc okrašlovacích spolků. Možná takový kobercový nálet okrašlovacích spolků by tady byl docela dobrý. Takové výsadkové komando, spuštěné nad každou ostravskou čtvrtí.“ Radovan Lipus

Spolek byl založen 12. března 2013 z iniciativy Ilony Rozehnalové. Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi a také humor v otázkách souvisejících s Ostravou. Navazuje na tradici ostravských okrašlovacích spolků z předválečného období. Jeho cílem je sdružovat se a dobrovolně pečovat o veřejná prostranství, ochraňovat památky a rozvíjet kulturní život Ostravy. Snaží se budovat vztah lidí k městu připomínáním důležitých osobností či vstupováním do nejrůznějších kauz, a to zejména na úrovni konstruktivní kritiky problematických jevů či funkcí města. 

Po celou dobu Krásná Ostrava v těsné spolupráci se spolkem Fiducia rovněž opravuje sochy, vytváří naučné cedule a pamětní desky. Z darů členů spolku tak vznikly např. pamětní desky ostravským rodákům Zdeňku Jirotkovi či Vladimíru Macurovi, obětem komunistických monstrprocesů či židovské autorce Ilse Weberové.  Ve městě najdete také naučné cedule cenných ostravských staveb a zajímavých míst, třeba u secesních vil na Mlýnské ulici, v Přívoze na domě Ignáta Buchsbauma nebo v podchodu u Komenského sadů. 

Od roku 2013 vydává Fiducia a Krásná Ostrava pravidelně bulletin, který vychází vlastním nákladem – autoři příspěvků publikují bez nároku na honorář, editoři a grafik pracují jako dobrovolníci. Na tisk časopisu přispívají členové spolku a dobrovolní dárci skrze transparentní veřejnou sbírku. Časopis přináší informace nejenom o aktivitách spolku, ale především odborné texty týkající se památkové péče, historie Ostravy, umělecké scény města a environmentálních otázek.

Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám pomáhají a podporují nás! 

Více o spolku se dozvíte na webu www.krasnaostrava.cz nebo na webu spolku Fiducia.

Heslo na Wikipedii.  

O okrašlovacím spolku na webu České televize nebo Českého rozhlasu