Okrašlování v dubnu – socha Miroslava Chlupáče, vysazení bylinkové zakrádky na Mlýnské

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás zve na dubnové okrašlovací akce – v úterý 1.4. okrášlíme v rámci výzvy Mytí soch plastiku známého sochaře Miroslava Chlupáče, 3. dubna zasejeme obilí u pamětní desky mlýna na Mlýnské ulici a vysadíme v nově vzniklém zeleném pásu na Mlýnské bylinkovou zahrádku.

1. 4. v 18:00 Mytí soch – okrášlení sochy Miroslava Chlupáče
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se přidává k facebookovské iniciativě Mytí soch a umyje ležící plastiku známého českého sochaře Miroslava Chlupáče, která se nachází před Věžovým domem na Ostrčilově ulici. Iniciativa Mytí soch: Den péče o umění ve veřejném prostoru 2. pol
20. století. „Iniciativa se zaměřuje na zanedbanou tvorbu 2. poloviny 20. století, aby upozornila na její hodnotu, která bývá – především kvůli politickým souvislostem – často zpochybňována. “

Uznávaný výtvarný umělec Miloslav Chlupáč se narodil v Benešově v roce 1920. Nejprve začal studovat medicínu, ale po uzavření vysokých škol se šel vyučit na kamenosochaře v kamenickém závodě v Kralupech nad Vltavou a v kamenosochařské dílně Otakara Velínského v Praze. Po válce absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Vedle
sochařství se věnoval také malbě a teorii umění. Byl členem umělecké skupiny Máj. V šedesátých letech inicioval společně se známým slovenským sochařem Rudolfem Uhrem první čs. sochařské sympozium ve Vyšných Ružbaších s významnou mezinárodní účastí. V roce 1968 byl zvolen předsedou Blogu tvůrčích skupin. Po roce 1968 se kvůli své funkci v této skupině nemohl účastnit některých veřejných zakázek nebo byly jeho sochy komisí SČVU odmítnuty. Nástupem Normalizace byla pro jeho „politickou nespolehlivost“ většina jeho prací pro prestižní architektonické projekty a metro, přerušena nebo dokonce odsazena. Miroslav Chlupáč se posléze živil jako topič a koncem 70. let mu bylo dovoleno se živit jako restaurátor. Z
dnešního pohledu přesto má v 70. a 80. letech mnoho realizací v architektuře, což dokazuje nejednotnost tehdejších cenzorských mechanismů. Podobným osudem si po okupaci prošlo ještě několik jeho kolegů, jako třeba Olbram Zoubek nebo  Rudolf Uher. Od roku 1986 vyučoval na letních sochařských akademiích v Salzburgu a ve Wadgassenu v Sársku. Vytvořil řadu soch v zahraničí i Čechách do architektonických i volných prostor (Klagenfurtu, Oggelshausenu, Grenobl, Mexicocity, Kopper, Salzburg, Brno, Praha, Yu-Zi (Čína) aj.). Chlupáčova
tvorba vychází z figurativních stejně tak jako s abstraktních kořenů a tradičně respektuje materiál, v kterém realizoval, v tomto ohledu nijak nevybočuje ze stylu své generace. Rovněž je u něho znát silný vliv předválečného českého kubismu. Rozhodně se však neuchyluje k nápodobě a
jeho objekty se vyznačují silným vnitřním přesvědčením, neochotou se přizpůsobit a líbit, až po vytvoření vlastní brutální estetiky. Proto jeho monumentální nekompromisní sochy pro architekturu patří mezi ty nejlepší v československé moderně druhé poloviny 20. století. Miloslav Chlupáč pracoval doslova do posledního dne ve svém ateliéru v Kobylisích, kde
zemřel v roce 2008.

3. 4. v 18:00 Zasetí obilí u mlýna a okrášlení Mlýnské ulice Jaro je tu, a tak se okrašlovací spolek rozhodl znovu zasít před pamětní deskou mlýna obilí. Zároveň místo vyčistíme a zbavíme je sprejů, které za rok od loňského okrášlení přibyly. Poté okrášlíme i Mlýnskou ulici, kde
loni vznikl zelený pás. Na ploše před Fiducií zasadíme bylinkovou zahrádku. Přijďte si zasadit kytky a bylinky přímo v centru našeho města.

BĚHEM DUBNA OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OPRAVÍ VŠECHNA MÍSTA, KTERÁ V LOŇSKÉM ROCE
OKRÁŠLIL A KTERÁ DOŠLA ÚHONY – JEDNÁ SE O NAUČNÉ CEDULE NA LANDEKU A U
VÍTKOVICKÉ SYNAGOGY.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK DĚKUJE VŠEM ČLENŮM A FANOUŠKŮM ZA FINANČNÍ I PRACOVNÍ
PODPORU. NAŠE AKTIVITY JSOU FINANCOVÁNY POUZE Z PŘÍSPĚVKŮ ČLENŮ A PŘÁTEL
SPOLKU. ZA TISK BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA DĚKUJEME TISKÁRNĚ PRINTO.