Ondřej Durczak | Důl Jiří – archiv bulletinu 3/2016

Důl Jiří na Cihelní ulici v Moravské Ostravě byl založen společností Severní dráha Ferdinandova roku 1871. Pojmenování získal patrně po členovi správní rady zakládajícího podniku. Skutečná těžba černého uhlí začala o čtvrtstoletí později po vzniku jámy, protože mezi lety 1875–1895 bylo její hloubení z důvodů mnohých překážek pozastaveno. Uhlí se těžilo do roku 1927, ale ještě několik let předtím byly na jámě vyměněny těžní stroje za nové. Poté došlo k podzemnímu propojení a převedení těžby na nedaleký důl František. Od té doby sloužil Důl Jiří už jen jako pomocný důl. Jeho činnost byla definitivně ukončena zasypáním jámy v roce 1952. Nejvyšší dosažená hloubka dolu byla asi 380 metrů v šesti patrech. Roční objem těžby činil od začátku minulého století do roku 1927 109 až 124 tisíc tun. Celkem byly na tomto dole vytěženy asi 4 miliony tun uhlí. K dolu byla od roku 1871 stavěna také hornická kolonie, jejíž zevrubný popis lze najít v prvním díle Ostravských dělnických kolonií od editora této knihy Martina Jemelky. Budovy areálu dolu se nacházely v blízkosti obytného území, což se také projevilo ve využití květinových motivů na průčelí jámové budovy orientované k ulici Cihelní. Po stranách jámové budovy se až do konce 90. let minulého století nacházela z každé strany jedna přízemní budova. Obě byly odstraněny z důvodu možného úniku důlních plynů. S těmito objekty byla asanována také budova větrní jámy. Jámová budova je kulturní památkou. … více informací na kros14_web.pdf (krasnaostrava.cz)