Ondřej Durczak | Koupaliště Eldorádo v Michálkovicích – archiv bulletinu 2/2015

Neodmyslitelnou součástí života obyvatel Ostravy bylo odjakživa trávení volného času ve venkovním prostředí. Zejména od začátku 20. století a v období první republiky k tomu významně přispívalo zakládání různých restaurací, parků a dalších výletních míst. Z těchto podniků lze za všechny jmenovat například výletní restauraci pana Jarka v Hulvákách, Brazílii v Michálkovicích nebo Bělský les v dnešní Ostravě-Jih. Značnou oblibu a vysoké postavení v možnostech odpočinku a zábavy si u Ostravanů držela koupaliště. Mezi první patřila ta výhradně přírodní zakládaná při řece Ostravici, Lučině a Odře. S ohledem na poměrně malou bezpečnost a primitivní hygienické podmínky této formy koupání však mezi obyvateli i radními stále vzrůstala snaha o vybudování umělého koupaliště. Za první lze považovat dřevěnou plovárnu ve Slezské Ostravě postavenou poblíž restaurace U Dubu v roce 1906. Vlivem poddolovaného území však musela být uzavřena už v roce 1919. Moderního koupaliště doplněného lázněmi se tak obyvatelé Ostravy dočkali až roku 1930, a to na kopci v Hulvákách. Podobný podnik, i když skromněji vybavený, byl založen také v Hrušově roku 1931. Přestože byl zájem o umělá koupaliště ze strany veřejnosti enormní, byla v dalších letech v souvislosti s vysokými finančními náklady zakládána vesměs jen drobná brodiště v parcích. Klíčovou roli sehrálo v této oblasti koupaliště v Michálkovicích zvané Eldorádo. Jeho vzniku předcházelo vybudování stejnojmenného zábavního podniku založeného Lvem Borovcem roku 1928. K naplnění odpočinkových aktivit sloužil návštěvníkům kromě výletní restaurace s venkovním posezením a tanečním parketem také lesopark, pramen a útulna. Samotné koupaliště bylo založeno z iniciativy Lvova bratra Františka okolo roku 1937. Vznikl tehdy bazén o délce 50 metrů, dále dřevěné boudy s občerstvením a převlékárny. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)