Ondřej Durczak | Koupaliště v Radvanicích – archiv bulletinu 3/2015

Minulé číslo bulletinu Krásná Ostrava přineslo článek a fotografie chátrajícího koupaliště Eldorádo v Michálkovicích. Snad ještě významnějším a oblíbenějším se stalo nedaleké koupaliště v Radvanicích. Jeho existence však byla neobvykle krátká. Bylo dostavěno roku 1971 nákladem téměř osmi milionů československých korun. Touto částkou se tak koupaliště stalo nejvýraznější investicí Radvanic ve volebním období 1964–1971. Areál přírodní plovárny byl situován do tzv. Pastrňákova dolu, do bezprostřední blízkosti bytové zástavby. Vybavení koupaliště a jeho technické parametry charakterizuje knižní průvodce Koupání po ČSR z roku 1988: „Radvanice, koupaliště na okraji soustředěné bytové zástavby Ostravy 2-Radvanic, v Poláškově ul.; 0,55 ha, 250 m n. m.; travnaté břehy, betonové dno, hloubka pro plavce 2–4 m, pro neplavce 1–1,9 m, brouzdaliště, v provozu 1. 5. až 15. 9. denně 9–19 hod; vstupné 2 Kčs; sprchy, WC, šatny, převlékárny; plavčík; pískoviště; stolní tenis, badminton; rest., bufet, stánky s občerstvením, ovocem, PNS; Parkoviště, okresní hygienická stanice sleduje.“ … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)