Oslavy 750 let od první zmínky o Ostravě

V příštím roce si Ostrava připomene 750 let od okamžiku, kdy byla poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy, konkrétně v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Listina, která je datována k 29. listopadu 1267, je tak historiky považována za pomyslný „rodný list“ města, i když je zřejmé, že historie osídlení oblasti je mnohem starší. Ostrava tak, stejně jako v roce 1967, kdy podobné oslavy organizovala naposledy, připravuje řadu výstav, akcí pro veřejnost, vydání knih, besedy nebo historické hry.

V letošním roce začala příprava kostry hlavních akcí, kterými si tuto událost chce město připomenout a navázat tak na vydařené oslavy 70. výročí ukončení II. světové války z dubna loňského roku. Na přípravách participují magistrát města Ostravy, Archiv města Ostravy a Ostravské muzeum.

Oslavy 750. výročí založení Ostravy začnou výstavou Korunovační klenoty v dějinách světa, která je až do 5. března k vidění v Ostravském muzeu. Vystaveny na ní jsou desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy. Návštěvní mají mimořádnou příležitost potěšit se skvosty, které nosili panovníci známých říší Asie, panovníci v Americe či panovníci afrických kmenů. Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál. Speciální část tvoří jednoduchý přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. Nizozemí, Dánsko, Švédsko a Velká Británie mají zastoupeny své královské koruny na výstavě.