Ostrava bude mít další připomínku obětí tábora Hanke – vznikne pamětní deska a památník

Město Ostrava plánuje vytvořit dvě nová pietní místa. V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěna pamětní deska jako memento poválečných hrůz na německém civilním obyvatelstvu. O život zde násilně a bez soudů přišlo 231 lidí. (více o táboře Hanke například zde: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/internacni-tabor-hanke/

V sadu Dr. Milady Horákové pak vznikne Památník civilním obětem válek. Rada města schválila návrh pracovní skupiny, kterou za tímto účelem zřídila letos v lednu.

Na pamětní desce bude umístěn text v tomto znění: „V těchto místech stál internační tábor pro německé obyvatelstvo HANKE. V květnu až červnu 1945 zde byli lidé mučeni a popravováni bez soudu a práva. Statutární město Ostrava, 2018.“

Do návrhů textu se zapojili také studenti Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, kteří navrhovali svá znění textu pamětní desky, komise je při svých jednáních měla k dispozici. Zároveň se zamýšleli nad poselstvím, které připomínka této události nese pro další generace. Mezi jejich postřehy byly například tyto:

· Žádný nesprávný lidský čin se nemá vracet stejným způsobem.

· Pamatujme, že nenávist plodí další nenávist.

· Nechť jsou oběti připomínkou toho, že pouze odpuštěním kolektivní viny a soudní spravedlností nalezneme mír.

Deska bude umístěna na travnaté ploše na Nádražní ulici, v místech, kde se dříve nacházely sklady povoznické firmy Hanke (naproti Hotelovému domu Jindřich) a v nichž byl po válce zřízen internační tábor.

Město Ostrava nyní bude hledat umělce, který by připravil vizuální návrh pamětní desky. Součástí desky bude i QR kód, který bude odkazovat na podrobnější informace o dané problematice ve třech jazycích (čeština, angličtina, němčina) pro edukativní rozměr záležitosti. Pamětní deska by měla být instalována na přelomu prvního a druhého pololetí příštího roku.

Druhým návrhem pracovní skupiny, který schválila rada města, je vytvoření Památníku civilním obětem válek v Sadu Dr. Milady Horákové. V Ostravě dosud neexistuje památník, který by byl věnován civilním obětem válek, bez ohledu na jejich národnost nebo náboženské cítění.

Komplexní revitalizaci parku připravuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. V jeho zadání je nejen zajistit soulad se záměrem města, které zde chce vybudovat nový koncertní sál v rámci rekonstrukce DKMO, ale také zachovat historické prvky v parku se zhotovením pěších tras a vybudováním volnočasových aktivit. V zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace je i umístění pietního místa obětem, které postihly události válek.

 

Zdroj: TZ SMO