Ostrava bude mít nový kulturní bulletin!

V pátek 21. června pokřtíme první číslo bulletinu Krásná Ostrava. Nový kulturně-společenský čtvrtletník vydává okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Bulletin se bude věnovat především ostravské kultuře, historii a aktuálním tématům. V prvním čísle najdete například článek historika Martina Strakoše o neonech v architektuře s přihlédnutím k Ostravě, článek literárního historika Martina Tomáška o pobytu spisovatele Viléma Mrštíka v Ostravě, vzpomínku umělce Jiřího Surůvky na hrabůveckou haldu, recenzi Martina Mikoláška na výstavu Eduarda Ovčáčka v Domě umění, fotoreportáž o výstavbě ostravské spořitelny od Romany Rosové, článek o problematice kulturní grantové politiky státu směrem k ostravskému prostředí, shrnutí problematiky kolem vzniku městské galerie v Ostravě, literární připomínku básníka Čechoslava Ostravického z pera publicisty Ivana Motýla a řadu dalších příspěvků.

Program křtu začne v 17.00 hodin u vrátnice Hornického muzea na Landeku, odkud nás povede historik architektury Martin Strakoš na místo bývalé legendární výletní restaurace na Landeku. Toto místo nejprve okrášlíme naučnou cedulkou, která tuto výletní restauraci znovu připomene, poté se odebereme do speciální „výletní restaurace Rubrum“ přímo v lese na Landeku, kde proběhne slavnostní křest nového bulletinu. Hosty bude přitom obsluhovat publicista a majitel galerie Rubrum Ivan Motýl. Po krátkém občerstvení se přesuneme do přívozské galerie Rubrum, kde bude křest pokračovat kulturním programem, tzv. Tajnou krčmou.

O bulletinu:
Rozsah prvního čísla bude 40 stran. Bulletin bude vydáván vždy o slunovratu a rovnodennosti, tedy čtyřikrát ročně. Bulletin je vydáván formou samizdatu a dobrovolnicky. Bulletin bude k dispozici zdarma v Antikvariátu a klubu Fiducia, knihkupectví Academia a na dalších místech, která budou upřesněna. Od 22. června bude bulletin k dispozici i v elektronické podobě na http://www.krasnaostrava.cz/ .

Za pomoc při tisku děkujeme: tiskárna Printo, Kunstdesign.cz, Concept, Antikvariát a klub Fiducia

Pro jakékoli další informace nás můžete kontaktovat ve Fiducii nebo na tel.: 596 117 312 (po–pá od 10.00 do 18.00 hodin).

 

KRASNA OSTRAVA titul

O SPOLKU:
Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí) a humor v otázkách souvisejících s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Volně navazuje na obdobné spolky z předválečného období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové 12. března 2013. Více informací o aktivitách spolku najdete na: www.krasnaostrava.cz

Členové spolku:

Ilona Rozehnalová – antikvářka, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia
Dita Eibenová – projektová manažerka, Národní divadlo moravskoslezské
Martin Strakoš – historik umění
Jaroslav Němec – výtvarník, občanské sdružení SPOK
Rostislav Švácha – historik umění
Martin Jemelka – historik
Radovan Lipus – režisér
Petr Hruška – básník
Martin Mikolášek – kurátor, Galerie Dole
Tomáš Knoflíček – teoretik umění, festival Kukačka
Jiří Martuška – výtvarník
Jiří Surůvka – výtvarník, performer
Jiří Nekvasil – režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského
Kamila Plocková – Občanská iniciativa Čisté nebe
Ondřej Slach – sociální geograf
Jiří Šigut – vizuální umělec
Petr Pavlán – výtvarník, grafik
Roman Polášek – fotograf, kurátor FGF
Monika Horsáková – publicistka, vysokoškolská pedagožka
Petr Šimíček – pedagog, člen o.s. PANT, portál Moderní dějiny.cz
Petr Pánek – předseda občanského sdružení PANT
Jiří Sovadina – pedagog, člen o.s. PANT, šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz
Martin Tomášek – literární historik
David Bazika – scénograf
Romana Rosová – historička architektury
Blažena Przybylová – archivářka
Milena Vitoulová – architektka
Iva Málková – literární historička
Jiří Hruška – pedagog, člen o.s. PANT, Educa 24
Pavel Hruška – literární historik
Milan Líčka – filmový kritik
Jana Grossmannová – pedagožka
Ivan Motýl – spisovatel, publicista
Martin Popelář – fotograf
Renáta Spisarová – rozhlasová redaktorka, Ostravské centrum nové hudby
Michaela Davidová – vedoucí filmového Studia Karel
Jan Baka – fotograf