OSTRAVSKÁ BANDA NA FESTIVALU PRAŽSKÉ JARO 2013

Na programu koncertu 31. května ve 20:00 v divadle Archa v Praze je výjimečně uváděný Koncert pro klavír  a orchestr (1985-88) od György Ligetiho (sólista Daan Vandewalle je jedním z mála klavíristů na světě, který má tento koncert na repertoáru) a tři pražské premiéry: Entropic Symphony (2011-13) pro orchestr a elektroniku českého skladatele Petra Cíglera, Memoire/Erosion (1975-76) předního francouzského skladatele Tristana Muraila a smyčcový kvartet Torso (2010-12) od Petra Kotíka.

Mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda je složen z mladých hudebníků z České republiky, Slovenska, Německa, Holandska, Polska, Maďarska a USA.Od svého vzniku v roce 2005 koncertuje Ostravská banda v Evropě i USA, vystoupila mimo jiné na Pařížské konzervatoři, v Carnegie Hall či Lincoln Center v New Yorku, v Akademie der Künste v Berlíně, ve Vredenburg Music Centre v Utrechtu, na Musicadhoy v Madridu, v Kolíně nad Rýnem pro WDR 3.

 Když před dvěma lety v newyorské Carnegie Hall hrála Ostravská banda Ligetiho Klavírní koncert, srovnal tento výkon newyorský kritik George Grella s podáním Newyorské filharmonie pod taktovkou Esa-Pekky Salonena, která hrála tuto skladbu jen několik dní před Ostravskou bandou „… Je překvapivé, že pod vedením Petra Kotíka a klavíristy Daana Vandewalleho je hudba Ligetiho Klavírního koncertu čistší, dává větší smysl, dýchá větší muzikálností a humorem a je jednoduše zajímavější a lépe se poslouchá.” 

 Chemik a molekulární designér Petr Cígler (1978) je držitelem první ceny Česká naděje 2011. Hlavní ocenění získal za objev nového typu krystalické nanočástice. Hudba je pro něj protiváhou k vědě, zábavou a inspirací. Pro minulé Ostravské dny, které se konaly v roce 2011, zkomponoval pro Ostravskou bandu skladbu Entropic Symphony. Její revidovaná verze zazní v pražské premiéře. 

 Tristan Murail (1947, Le Havre) je jedním ze zakladatelů spektrální kompoziční metody. Murail byl v letech 1997 – 2011 profesorem kompozice na Columbijské universitě v New Yorku. Momentálně vyučuje na univerzitě Mozarteum v Salzburgu. V roce 2003 byl Tristan Murail lektorem Ostravských dnů a v rámci festivalové části byly uvedeny jeho tři kompozice.

Petr Kotík (1942, Praha) od roku 1969 žije a pracuje vNew Yorku. V roce 2001 založil Institut a Festival nové hudby Ostravské dny, v roce 2012 společně s Jiřím Nekvasilem NODO – Dny nové opery Ostrava. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím orchestru Ostravská banda. Torso je Kotíkova poslední skladba, kterou dokončil v říjnu 2012. GyörgyLigeti (1923-2006), rodák z Transylvánie vyčnívá díky stylové pestrosti své tvorby. Jeho skladby vyžadují značnou interpretační virtuozitu. V Klavírním koncertě pracuje Ligeti s komplexními rytmickými strukturami. Sólistou večera bude belgický klavírista Daan Vandewalle, který si vydobyl mezinárodní respekt interpretací hudby 20. a 21. století, zvláště pak hudby americké. Ligetiho Klavírní koncert nastudoval s Ostravskou bandou  pro festival Ostravské dny 2009. Např. v roce 2011 byl ve stejném obsazení proveden v Carnegie Hall v New Yorku.

 Ostravská banda bude hrát ve složení: Daniel Havel,flétna (Praha),Beatrice Laplante, hoboj (Berlín), Irvin Venyš, klarinet (Praha), Jan Hudeček, fagot (Praha), Daniel Costello, lesní roh (Dessau), Jindřich Molinger, lesní roh (Ostrava), Thomas Verchot, trubka (New York), Piotr Nowak, trubka (Krakow), Magnus Nilsson, trombon (Amsterdam), Pavel Debef, trombon (Brno), Jiří Král, tuba (Ostrava), Stanislaw Pietrzik, tuba (Katowice), Roman Fojtíček, saxofon (Praha), Adam Maros, perkuse (Budapešť), István Kurcsák, perkuse (Budapešť), Alexandr Starý, klavír (Ostrava), Michal Matějka, el. kytara (Bratislava), Conrad Harris, housle (New York), Pauline Kim, housle (New York), David Danel, housle (Praha), Eszter Krulik, housle (Budapešť), Nikolaus Schlierf, viola (Berlín), Peter Zwiebel, viola (Bratislava), Andrej Gál, violoncello (Bratislava), Matthias Lorenz, violoncello (Dresden), František Výrostko, kontrabas (Martin), Anton Jaro, kontrabas (Bratislava)

 Před koncertem se od 19 hodin uskuteční v malém sále Divadla Archa beseda s Petrem Kotíkem a Petrem Cíglerem.

 Vstupenky v rozmezí 100-500 Kč je možno zakoupit na běžných prodejních místech festivalu Pražské jaro. Více informací přímo na: http://festival.cz/cz/vstupenky

Pprogram koncertu:

pátek 31. května, 20:00 hod.

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1

Ostravská banda

Daan Vandewalle, klavír

Petr Kotík, dirigent

 

Petr Cígler: Entropic Symphony

Tristan Murail: Memoire/Erosion

Petr Kotík: Torso, 2. smyčcový kvartet

György Ligeti: Koncert pro klavír a orchestr

 

 

 banda

Zdroj: www.newmusicostrava.cz