Ostravská banda zahájí prestižní festival soudobé hudby Huddersfield Contemporary Music Festival

Ostravská banda zahájí Huddersfield Contemporary Music Festival, největší festival soudobé a experimentální hudby ve Velké Británii (21.- 30. 11. 2014). Zahajovací koncert festivalu je poctou k 80.narozeninám Christiana Wolffa a zahrnuje jeho tři stěžejní skladby: For Six or Seven Players (1959) ve verzi od Johna Cage, 37 Haiku (2005) věnovaná barytonistovi Thomasi Bucknerovi a Trust (2012) komponovaná pro Ostravskou bandu. Na programu jsou další skladby komponované pro Ostravskou bandu – od Petra Cíglera, Petra Kotíka a Alexe Minceka (držitele letošní ceny Guggenheimovy nadace). Uvedena bude rovněž kompozice Autumn Thoughts (2011) Martina Smolky. Všechny skladby jsou uvedeny v britské premiéře.

Huddersfield Contemporary Music Festival je jeden z nejprestižnějších festivalů pro soudobou hudbu v Evropě. Je pořádán v kooperaci s BBC a je středem pozornosti hudební veřejnosti v Evropě i zámoří. Zahájení tohoto festivalu Ostravskou bandou je projevem mezinárodního uznání nejen pro orchestr samotný, ale též pro Ostravské dny, ze kterých Ostravská banda vznikla a je s nimi úzce spojena. Tento koncert je také výsledkem velmi plodné spolupráce Ostravského centra nové hudby (pořadatele Ostravské bandy) a Christiana Wolffa. Ten je jedním ze zakládajících skladatelů Ostravských dnů a jeho kontinuální spolupráce s Ostravou mu umožnila komponovat některá stěžejní díla, zejména skladby pro velký orchestr.

Tento koncert také uzavře řadu významných příspěvků Ostravského centra nové hudby k letošnímu projektu “Rok české hudby“, a to uvedením skladeb třech českých autorů. Jedním z minulých příspěvků Ostravského centra byla realizace opery Martina Smolky Sezname otevři se, která po své červnové premiéře na festivalu NODO v Ostravě, získala letos v říjnu hlavní cenu Divadelních novin v kategorii hudební divadlo.

Komorní orchestr Ostravská banda se sídlem v Ostravě je složen z předních hráčů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Velké Británie, Holandska a USA. Repertoár OB se soustřeďuje na hudbu dneška, včetně děl z druhé poloviny 20. století. Ostravská banda byla založena v roce 2005 jakožto rezidenční komorní orchestr festivalu Ostravské dny. Díky svému repertoáru a vysoké interpretační úrovni je orchestr zván na významné koncerty a festivaly např. do Carnegie Hall, Lincoln Centre, Paris Conservatoire, Pražské jaro, Centre Vredenburg, Berlínské Akademie Der Künste, na festivaly v Madridu nebo Kolíně nad Rýnem.

Koncert Ostravské bandy v Huddersfieldu podpořili statutární město Ostrava, České centrum Londýn, Phaedrus foundation New York a individuální dárci Ostravského centra nové hudby z České republiky, Evropy i USA.

Huddersfield Contemporary Music Festival
St. Paul’s Hall
Zahájení festivalu pátek 21.11.2014:
16:30 Předmluva Christiana Wolffa a Petra Kotíka
17:30 Koncert:
Ostravská banda
Thomas Buckner, baryton
Petr Kotík, dirigent

Christian Wolff: 37 Haiku
Petr Cígler: Über das farbige Licht der Doppelsterne
Martin Smolka: Autumn Thoughts
Christian Wolff: F or Six or Seven Players
Alex Mincek: Subito No. 2
Petr Kotík: Nine + 1
Christian Wolff: Trust