Ostravská Galerie Dole vydala celoroční katalog

Ostravská Galerie Dole, která je součástí Antikvariátu a klubu Fiducia, vydala celoroční katalog galerie, ve kterém na 48 stranách představuje všechny vystavující umělce za rok 2014. Kromě kvalitní barevné obrazové přílohy, profesionálních fotografií instalací a vystavených děl v katalogu najdete i kurátorské texty k výstavám a úvodní text šéfkurátora galerie Martina Mikoláška. Katalog graficky upravil známý český umělec Vasil Artamonov, fotografie děl i instalací obstaral fotograf Roman Polášek. Katalog bude slavnostně pokřtěn na vernisáži malíře Josefa Mladějovského v Galerii Dole 23. 2. 2015 v 18:00.

Ostravská Galerie Dole patří mezi nejznámější nezávislé galerie Moravskoslezského kraje. V letech 2010 a 2011 byla grantovou komisí Ministerstva kultury ČR vyhodnocena jako nejlepší galerijní projekt v ČR a dlouhodobě je vysoce hodnocena odbornou komisí ministerstva. O její profesionální úroveň se od roku 2006 stará šéfkurátor Martin Mikolášek, s galerií spolupracují kurátoři Petr Vaňous, Jiří Ptáček, Vladislav Holec, František Kowolowski a další. Galerie se zaměřuje na současnou malbu a vystavuje především mladé tvůrce – svá díla zde prezentovali uznávaní čeští umělci jako například Josef Bolf, Jakub Špaňhel, Ladislava Gažiová, Igor Korpaczewski, Marek Meduna, David Böhm, Hana Puchová a další. V roce 2007 připojila k aktivitám galerie výtvarnice Marcela Lysáčková dětský ateliér reflektující jednotlivé výstavy. Od roku 2006 také pravidelně vydává celoroční katalogy mapující výstavní činnost galerie v jednotlivých letech.

V roce 2014 v Galerii Dole vystavovali umělci Jan Karpíšek, Jakub Janovský, Jakub Sýkora, Jolana Ruchařová-Kahounová, Břetislav Malý, Dana Sahánková, Petra Herotová a David Hanvald, jehož jedno z vystavených děl bylo použito na obálku katalogu.

Úvodní text šéfkurátora Martina Mikoláška:

“ Mít možnost slyšet trávu růst

Pohlednice, jež byla k dostání na vídeňské retrospektivě Franze Westa, hlásí tato slova:„Není důležité, jak umění vypadá, ale k čemu je použito.“ Rezignace na formu a zdůraznění étosu umění, jakoby zde podtrhly skutečnost, že se na záležitosti umění můžeme dívat vždy z několika různých stran, přičemž ale ani jedna z nich není zárukou, že umění nemůže v dohledné době pozbýt svého smyslu.

Hitem současné techniky jsou drony – bezpilotní letadla, které předznamenávají další vývoj letectví, jež lze shrnout lapidární větou: poslední pilot už se narodil. A co umělec?

Umění vždycky zaujímalo rozličné strategie ve svém vztahování se ke skutečnosti od melancholického rozpoložení akcentujícího nevratnost ztráty původního vztahu k ní, přes romantické útěky k jejím náhražkám – přeludům, snům a fantaziím, přes optimistické vyhlížení její budoucí a lepší podoby, až po odmítání všech těchto snah jako neplodného plýtvání energií. Skepse, která spolu s nevolností a vyprahlostí zvolna ovládá veřejný prostor, proniká i do umění a přináší nové strategie, jejichž společným jmenovatelem zdá se být především nezávaznost a zábava. Umění už není jen zboží, jehož hodnota je vyjádřena cenou. Stalo se součástí odcizujícího spektáklu, proti němuž tak dlouho bojovalo. Vedle ceny jeho hodnotu nově určují peoplemetry, počítadla přístupů a mediální zásahy.

Strategií Galerie Dole je jít proti tomuto trendu, popírat ho a narušovat jeho hegemonii. Program galerie nebyl, není a nebude trendový. Záměrem je, aby se ve výstavním programu objevovali autoři, kterým ještě stále, podle našeho názoru, skutečně „o něco“ jde. Pro výstavní sezonu 2014 jsme se rozhodli dát prostor autorům, kteří ohledávají, vyhledávají a prozkoumávají možné trhliny v příkrovech a trhlinách znaků, které nás vážou do světa odvozených významů. Kde jinde bychom měli hledat, než mezi autory, pro něž je tvorba vždy oním smysluplným časovým rozvrhem završeným v díle, které v sobě chtě nechtě stále ještě nese často zbytečně popíranou auru originality.

Zajímají nás autoři, pro něž je žitá skutečnost, ona skutečnost patočkovského přirozeného světa, jedním z dominantních témat jejich tvorby. Nebojíme se v souvislosti s tím užívat slov jako jsou étos a morálka, nebojíme ani jejich zpochybnění. Právě naopak – v jejich popření se ukazuje jejich možný nový význam pro umění i pro život.

Programem galerie Dole pro rok 2014 je prorážení skulin do krunýře znakového světa, programem je snaha jít jinudy, než s davem a neochota, připustit, že svět věcí, ukrytý za snůškami definic a odvozených obrazů, už není možno jakkoli relevantně zachycovat v umění. Ačkoli se zdá, že ve světě fejků a simulaker se „facta změnila ve ficta totálně “ (V. Bělohradský), umění zaujímá i jiné strategie. Vždy balancovalo mezi factum a fictum. Obojí bylo nutným předpokladem konstrukce jeho popisu skutečnosti, světa či místa a smyslu člověka v něm. Nechceme ale věřit, že umění je jen pouhou „dohodou o umění“. Chceme se vždy znovu ptát po jeho smyslu. A to i tehdy, pokud nepodaří nalézt uspokojivou odpověď.“

Martin Mikolášek

 

Vydání katalogu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

kataloggd1