Ostravská jatka na shortlistu mezinárodní ceny Mies van der Rohe!

Skvělá zpráva! Ostravská jatka postoupila na shortlist 40 staveb, jež budou soupeřit o prestižní zahraniční architektonickou cenu Mies van der Rohe award! ❤️

Odůvodnění pro postup jatek do dalšího kola mezi 40 nejlepších evropských projektů (postoupila jen jediná česká stavba, za celou historii ceny postoupilo jen 8 českých staveb):

“ Skutečně evropský rozměr dodává ostravské městské galerii PLATO nejen její mezinárodní výstavní program, ale také přeshraniční polský architekt Robert Konieczny, který je autorem vítězného soutěžního projektu a jeho realizace. Čtyři desetiletí úsilí ostravských občanských a kulturních iniciativ o založení městské galerie současného umění – Kunsthalle – vyvrcholilo před pěti lety odkoupením zchátralého průmyslového areálu městských jatek od soukromého vlastníka. Objekt byl citlivě očištěn, zcela zničené prvky fasád z kamenného zdiva byly obnoveny a doplněny. Obě původní haly byly propojeny společnou centrální „ulicí“, ze které se vstupuje do všech pěti výstavních sálů nabízejících různé charakteristiky výstavního prostředí. Otvory, které byly necitlivě vyřezány do fasády při dřívějším druhotném využití objektu jako technického dvora a garáží, jsou nově řešeny jako moderní otvíravé prvky – otočné části fasády – které umožňují různé varianty propojení interiéru galerie s veřejným prostorem a okolní dešťovou zahradou. Městská galerie PLATO se stává klíčovým prvkem revitalizace celé původně průmyslové části města přiléhající k železnici, ve které má v krátké době vzniknout řada dalších obytných budov a pracovních příležitostí. Díky nezměrnému úsilí místních občanských iniciativ a také díky úspěšné realizaci architektonické soutěže bylo možné nechat tuto industriální perlu znovu zazářit, jako nové centrum umělecké diskuse o ekologii, feminismu a sociální spravedlnosti ve městě, které teprve nyní nachází svou moderní postindustriální identitu.“