Ostravská knihovna hledá pamětníky veřejné čítárny v Komenského sadech

Jak je zřejmé z  dobového odborného tisku, před více než šedesáti lety se v ostravském Komenského sadu dařilo setkávání dětí, dospívajících i dospělých a čtení pro všechny. V parku byla během léta 1952 otevřena letní veřejná čítárna. Za nesmírného zájmu byly půjčovány knihy každé odpoledne od 14.30 do 18.00 hodin. A nejen to: knihovnice obsluhovala gramorádio, půjčovala knihy, 4× týdně zvládla besedu o literatuře či jen tak dětem předčítat… Předčítaly si rovněž navzájem děti samotné. Zájem byl ohromný, denně bylo uskutečněno kolem 70 výpůjček – jen tak, bez přihlášení, bez průkazu, pouze se zápisem do čtenářského listu.
Knihovna města Ostravy hledá pamětníky, kteří se letního čtení v parku účastnili, aby mohli vyprávět, jaké vzpomínky uchovali ve své paměti. Vzpomenete si na jedno krásné léto s knihou? Ozvěte se , prosím,  Knihovně města Ostravy. Kontaktovat můžete kteroukoliv pobočku Knihovny města Ostravy, přihlásit se můžete také na telefonním čísle 599 522 611, případně napsat na adresu Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 2, 702 00 Moravská Ostrava nebo elektronicky kmo@kmo.cz .

knihovna