Ostravské broukoviště – co na něm uvidíte – archiv bulletinu 1/2022

Když k našemu broukovišti na náměstí Dr. E. Beneše poprvé přijdete, můžete nabýt dojmu, že se jedná o nahodile naskládané větve. Ale není to tak, naopak jde o promyšlenou sestavu větších i menších kmenů mrtvého dřeva, které jsou do sebe poskládány tak, aby mohly vytvořit náhradní domov broukům a jinému hmyzu. Smyslem broukoviště ve městě je poskytnout chráněný prostor organismům, jejichž život se určitým způsobem váže nebo závisí na odumřelém, tlejícím a trouchnivějícím dřevu. Toho je ve městě nedostatek a broukoviště je jedním ze způsobů, jak hmyzu, ale i jiným živočichům a rostlinám vázaným na mrtvé dřevo pomoct. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS37-online.pdf