Ostravský archiv připravil výstavu z historie ostravského tiskařství

Archiv města Ostravy pořádá tradiční zářijovou výstavu, tentokrát pod názvem Černé umění za časů černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém velkoměstě. I když je historie Ostravy jednoznačně nejvíce spjata s uhlím a železem, začaly i zde v 70. letech 19. století vznikat také zárodky průmyslu polygrafického, zprvu jen skromné tiskařské dílny, v nichž spatřily světlo světa nejen první v Ostravě vydávané noviny, ale také první knižní publikace, zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Cílem výstavy je prostřednictvím dochovaných archivních dokumentů připomenout osobnosti, jejichž jména jsou s počátky tiskařského řemesla (zvaného černého) v „černé“ Ostravě nerozlučně spjata – Reinharda Prokische, Franze Wattolika, Julia Kittla, z českých tiskařů pak Rudolfa Vichnara nebo Prokopa a Miloše Zapletalovy. Nebyly opomenuty však ani větší podniky, u jejichž zrodu stály organizace družstevní, jak tomu bylo např. u tiskárny Union ve Slezské Ostravě nebo politické, což byl případ Lidové knihtiskárny na Veleslavínově ulici v Moravské Ostravě.

Výstava je volně přístupná od 3. do 30. září 2015 ve vestibulu Nové radnice (Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava) v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod., v soboty a neděle od 9.00 do 19.00 hod. Slavnostní zahájení proběhne ve středu 2. září 2015ve 14.00 hod. ve vestibulu Nové radnice.

černé umění