Ostravský křest knihy Holokaust a jiné genocidy

Nová kniha, která je dalším vydavatelským počinem Edice Moderní dějiny,  vydávané ostravským spolkem PANT, se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – holokaustu, genocidě Arménů, hladomoru na Ukrajině, kambodžské, rwandské a jugoslávské genocidě. Součástí slavnostního uvedení knihy, které proběhne 21. ledna od 18.00 hod. v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia, budou projekce dokumentů o genocidě Arménů a romském holokaustu. 

„Kniha je rozšířeným vydáním publikace The Holocaust and Other Genocides, kterou v roce 2012 vydal nizozemský NIOD (Institute for War, Holocaust and Genocide Studies) a Amsterdam University Press. Přibyla v ní kapitola, věnující se stalinskému teroru na obyvatelstvu Ukrajiny, a multimediální DVD s unikátními videomateriály a metodikou pro učitele,“ upřesňuje Martin Šmok. DVD obsahuje mimo jiné vzpomínky pamětníků z archivu USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education či tři dokumentární snímky PANTu: filmy Arménská genocida, Unikli jisté smrti – Přežili Porajmos, a Eva Erbenová – z Terezína do Izraele. Pro učitele je na DVD k dispozici řada pracovních listů, vhodných k výuce dějepisu, základů společenských věd či mediální gramotnosti.

„Často se hovoří o tom, že minulost je bitevní pole současnosti. A genocida, tedy záměrné a systematické ničení celého národa nebo etnické skupiny, je považována za největší ze všech zločinů. Ve 20. století přes veškerou okázalou namyšlenost moderní civilizace docházelo k těm nejhorším případům masového násilí. Státy i různá hnutí opakovaně používaly etnické čistky a genocidy coby prostředek k dosažení národní, třídní či etnické čistoty a jednoty. Proto považuji vydání této knihy za velmi podstatné,“ dodává další z editorů českého vydání Monika Horsáková.

holocaust