Ostravský legionář Hořínek na Vltavě

Čtení z legionářského cestopisu ostravského spisovatele Antonína Hořínka si můžete poslechnout na Vltavě ode dneška do 15. září 2013 vždy ve 23.00. Přinášíme vám text člena našeho okrašlovacího spolku Martina Tomáška k tomuto vysílání: „Na začátku tohoto roku jsem při revizi encyklopedického hesla věnovaného krajovému novináři, spisovateli, osvětovému a vlastivědnému pracovníku Antonínu Hořínkovi (1879–1960) nalezl ve fondu Vojtěcha Martínka, představujícím zvláštní část knihovny Ostravské univerzity, nenápadnou knihu tvořenou různorodými, k sobě přivázanými texty, vesměs Martínkovými výstřižky z přílohy prvorepublikového Moravskoslezského deníku. Mezi nimi se skrýval i Hořínkův legionářský cestopis Návrat do vlasti. Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu tištěný na pokračování v roce 1924. Bývalý havíř a toho času redaktor listu Ostravský kraj byl v roce 1915 poslán na ruskou frontu, kde se nechal zajmout a o tři roky později vstoupil do čs. legií. Ve svých „dojmech“ pak podal pozoruhodný obraz závěrečné, strastiplné, dva a půl měsíce trvající fáze své vojenské anabáze, v němž svého čtenáře provází nejen Ruskem a částí Číny, jimiž legionáře provezl vlak směřující do přístavu Vladivostok, ale líčí i zážitky z následné plavby několika moři omývajícími postupně Asii, Afriku a jižní Evropu, zachycuje exotickou atmosféru přístavů, přemýšlí o životních podmínkách, zvycích a povahách národů, s jejichž příslušníky se cestou setkal, a nestydí se vyjádřit dojetí, žal či touhu po rodině a rodné zemi. Z rozsahem útlého, přesto však emocemi i informacemi nabitého textu jsem pro rozhlasovou stanici Vltava připravil desetidílnou četbu na pokračování (6.–15. září 2013, režie Marek Pivovar, čte Petr Houska, http://www.rozhlas.cz/vltava/portal).“  Martin Tomášek

horinek