Ostravský výlet číslo 3 – Vítkovice, neděle 19.11.

Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás srdečně zvou na další ostravský výlet, tentokrát do Vítkovic. Sraz účastníků bude v neděli 19. 11. v 10,00 u vodotrysku na Mírovém náměstí ve Vítkovicích.  Průvodci: Lenka Kocierzová a Pavel Hruška.
Další z procházek dle Mapy ostravských výletů – tentokrát upřeme pozornost na Vítkovice, jedinečnou městskou část, jejíž osobitý kolorit tvoří především pozoruhodná architektura z režného zdiva spolu s „krajkovím“ všudypřítomného potrubí a dalšími (často velmi bizarními) objekty bývalých průmyslových provozů. Vítkovice jsou ale dnes i oblastí moderních sportovišť či kvalitního výtvarného umění ve veřejném prostoru, zkrátka místem, kde drsně průmyslová minulost i dynamicky proměnlivá současnost koexistují v jakémsi přirozeném a samozřejmém souručenství.
Přijďte zažít zdejší genius loci, detailně poznat vítkovické kulturní a industriální památky a dozvědět se zajímavosti a pikanterie z historie této výjimečné městské čtvrti (např. proč nese kostel jméno sv. Pavla a jaký osud potkal medvěda z parku Jožky Jabůrkové). Nevynecháme ani lokality spjaté s pobytem či tvorbou významných kulturních osobností (spisovatelů J. Balabána a I. Weberové, hudebních skladatelů F. M. Hradila a J. Pešata, gymnastky V. Čáslavské aj.). Celou procházku pak ukončíme na příjemném a pohostinném místě, v restauraci Schönthal, k jejímž pravidelným návštěvníkům patřili mj. písničkář Pepa Streichl či již zmíněný Jan Balabán.