Ostravský výlet do Zábřehu s kronikářem Petrem Přendíkem

Okrašlovací spolek a Antikvariát a klub Fiducia vás zvou na Ostravský výlet do Zábřehu v neděli 3. 6. 2018.  Sraz bude v 10.00 u vodárny v Nové Vsi.
Čeká nás celodenní putování z Nové Vsi přes Pískové doly až do Zábřehu s průvodcem Petrem Přendíkem, kronikářem obvodu Ostrava-Jih.