Ostravský výlet z Radvanic do Michálkovic a křest anglické verze Mapy ostravských výletů – archiv bulletinu 4/2018

Další ostravský výlet se konal v sobotu 20. října 2018 a jeho součástí byl křest anglické verze Mapy ostravských výletů. Trasa výletu, kterým provázeli literární historik a spoluautor Mapy ostravských výletů Pavel Hruška a historik umění Martin Strakoš, spojila dva ostravské obvody – Radvanice a Michálkovice (původně samostatné obce) – a  dominantním tématem se na ní staly zejména stavby představující rozličné náboženské a duchovní orientace a metafyzické pohledy na svět. Výlet ale nabídl i materiálně světské zážitky a též oko potěšující rustikální výjevy, neboť vedl spíše okrajovými oblastmi Ostravy. Skončil u technické kulturní památky dolu Michal. Na výletě jsme pokřtili i anglickou verzi Mapy ostravských výletů, kterou jsme vydali ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univezity, a to díky dotační podpoře statutátního města Ostravy. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf