Ostravští historici v prestižním americkém časopise. Michaela Máchová, Česká televize 9. 6. 2013

Ostravské občanské sdružení PANT, které mimo jiné provozuje vzdělávací portál Moderní dějiny, je zmiňováno v prestižním americkém časopise The New York Review of Books. V článku nazvaném „Vykopnout Němce z Východu“ zařazuje jeho autor Paul Wilson aktivity PANTu mezi nejvýznamnější snahy v oblasti společenských věd v České republice. „Rychle se rozrůstající nevládní organizace vede semináře a vydává materiály, z nichž nejnovější je průvodce zabývající se odsunem Němců. Jsou určeny učitelům, aby jim pomohly prosadit zařazení tématu české poválečné historie do školních osnov,“ píše Paul Wilson.

Kanadský publicista a překladatel Paul Wilson navštívil Česko v únoru, zajímal se přitom o výuku moderních dějin. „V poslední době jsem psal několik recenzí na knihy amerických akademiků o disentu nebo 70. letech. A měl jsem pocit, že mají tendenci situaci v době normalizace, tu hrůzu normalizace, jak já jsem ji zažil, zlehčovat. Proto mě zajímalo, jak se s interpretací nedávné minulosti vyrovnávají čeští historici,“ vysvětluje Paul Wilson „Měl jsem pocit, že Václav Klaus se snaží minulost bagatelizovat, a tak jsem přijel zjistit, zda tady probíhá něco jako zápas o minulost,“ prohlašoval v únoru Paul Wilson.

Po druhém kole prezidentských voleb, kdy opět eskalovalo téma odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, se ale rozhodl článek zaměřit na problematiku vysídlení sudetských Němců po druhé světové válce. „Ve Státech vyšla zrovna velmi zajímavá kniha o odsunu Němců z celé východní Evropy. Napsal ji R. M. Douglas a jmenuje se Spořádaně a lidsky: Odsun Němců po 2. světové válce. Je to vůbec první rozsáhlý odborný text o těchto odsunech v angličtině, a tedy velmi důležitá kniha. Rozhodl jsem se proto napsat její recenzi. PANT zmiňuji v části, kde hovořím o pokusech vyrovnat se s dějinami,“ upřesňuje Paul Wilson. Osudům sudetských Němců po druhé světové válce se PANT zevrubně věnuje například ve svém novém výukovém kompletu nazvaném „Dějiny na vlastní kůži“. Jeho součástí je i výukový dokument Sudety – protrhnout vrstvu lhostejnosti, který pro PANT natočili studenti oboru Audiovizuální tvorba Slezské univerzity v Opavě.

Ve stejné části své recenze zmiňuje Paul Wilson i film Juraje Herze Habermannův mlýn. „Celovečerní filmy jako Habermannův mlýn (2010), natočený v česko-německo-rakouské koprodukci o životě ve smíšené sudetské komunitě pod nacistickou okupací, připomínají širšímu publiku, že čeští a němečtí občané Československa kdysi sdíleli společnou historii,“ píše se ve Wilsonově recenzi.

Aktivity občanského sdružení PANT chce Paul Wilson sledovat dál. „Chystám se o PANTu napsat i něco většího. Ostravští historici se nebojí událostem, které se staly, podívat tváří v tvář. Jde přitom o nezávislou aktivitu, která vznikla spontánně. To vnímám jako fantastický úkaz, že se česká společnost začíná zvedat,“ tvrdí kanadský publicista.

Paul Wilson žil v letech 1967–1977 v Československé republice. Hrál s kapelou The Plastic People of The Universe a vyučoval angličtinu, v roce 1977 byl ale vyhoštěn. V Kanadě vydával alba „Plastiků“ a překládal Josefa Škvoreckého, Václava Havla nebo Bohumila Hrabala. V roce 2012 u nás vyšla kniha jeho esejů a článků z českou tematikou s názvem Bohemian Rapsodies.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/230629-ostravsti-historici-v-prestiznim-americkem-casopise/

modernidejiny