Osud areálu dolních Vítkovic je stále nejasný . Zdroj: MS Deník, 28.5.2005

Majitel národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovic, společnost Vítkovice, se chystá požádat o dotaci na zachování a údržbu této památky norskou vládu. Ta v rámci dotačního programu na pomoc novým členům Evropské unie nabízí 59,25 milionu eur právě na financování provozu kulturních památek. Dalších 46,60 milionu eur má poskytnout v rámci téhož programu Evropská unie. Oficiální žádosti lze na ministerstvu kultury podat do 15. srpna tohoto roku.
“ My jsme ten projekt vypracovali už v loňském roce, právě na doporučení ministerstva kultury a památkového ústavu, ke konci roku jsme se pak dostali do užšího výběru a v současné době jsme zadali vypracování oficiální žádosti o grant,“ uvedl strategický ředitel Vítkovic Jaroslav Borák. Přitom ani v případě, že by grant získala společnost Vítkovice, není jisté, jak to s touto památkou dopadne. “ Dotace mohou přinést jisté oživení, ale nemůžeme čekat, že pokryjí všechny náklady,“ doplnil Borák.
Nedostatek financí dělí zainteresované subjekty na dvě strany. Národní památkový ústav a Sdružení za starou Ostravu trvají na zachování celého komplexu, jeho majitel, společnost Vítkovice, však na jeho údržbu nemá peníze. “ Majitelův požadavek v současné době plně akceptovat nemůžeme, zvláště co se týká likvidace dvou vysokých pecí, a to hlavně z důvodů uchování genia loci, paměti města a panoramatu města,“ vysvětlila ředitelka Národního památkového ústavu v Ostravě Naďa Goryczková. “ Prohlídkovou trasu, tak jak ji navrhl památkový ústav, respektujeme, a pokud dotaci získáme, chceme ji využít na údržbu trasy. Naše stanoviska se rozcházejí ve věci zachování dvou vysokých pecí,“ potvrdil Borák. “ V tom rozsahu, jak ji navrhuje památkový ústav, je existence památky ekonomicky neudržitelná,“ dodal zástupce Vítkovic s tím, že jednání s památkovým ústavem probíhají v konstruktivním duchu.
Další nesrovnalosti panují také v otázce zápisu ostravské památky do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V únoru letošního roku se krajská rada rozhodla zápis doporučit, ale asi před měsícem v dopise ministrovi kultury žádal hejtman Tošenovský na ministerstvu záruku, že poskytne na provoz areálu alespoň sto milionů korun ročně, v opačném případě pohrozil, že kraj své doporučení stáhne. “ Tato památka s sebou nese velké finanční náklady, aby mohla splňovat nároky na památku zapsanou v seznamu UNESCO,“ vysvětlil pochybnosti kraje vedoucí odboru kultury a památkové péče Miroslav Přikryl. Zároveň potvrdil, že ve věci částečného . nancování památky krajem “ zatím nebylo přijato žádné usnesení ani v radě, ani v zastupitelstvu“. Podle mluvčí ministerstva kultury Kateřiny Besserové zatím není kam spěchat. “ Jednání jsou v počátcích, neboť s návrhem na zápis se rozhodně nepočítá dříve než v roce 2011.“ Samo ministerstvo přispívá na památku už čtyři roky a podle slov své mluvčí zde dosud investovalo asi 30 milionů korun. “ V letošním roce hodlá ministerstvo poskytnout minimálně 5,3 milionu korun,“ uvedla mluvčí. Podle studie firmy Promont vypracované v roce 2001 by přitom jen vyčištění celého areálu přišlo na tři miliardy korun. Jeho roční údržba pak na 40 až 50 milionů. Dnes už ani tato čísla nemusejí být aktuální. Materiál se však bude aktualizovat, Vítkovice dostaly dotaci z ministerstva pro místní rozvoj určenou právě na zpracování projektové dokumentace.

Autor: Valerian Klabant