Pavel Březinský | Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989) – archiv bulletinu 1/2017

Téměř zapomenutá ostravská čtvrť Hrušov, jejíž věhlas dávno uhasl, skrývá nespočet zatím neobjevených příběhů, ukrytých v paměti zdejších rodáků a v neposlední řadě v dobových pramenech. V tomto příspěvku se pokusíme zaměřit na roky 1945–1948, jež byly ve znamení poválečné obnovy, a období mezi lety 1948–1989, které představuje temnější období českých dějin. Hrušov se stal na samotném sklonku druhé světové války rovněž dějištěm tohoto konfliktu. Ke konci ledna roku 1945 se přiblížila jak německá, tak sovětská vojska k hranicím bývalého Československa. Právě v těchto dnech se začaly kopat zákopy za hřbitovem a německé vojsko se nastěhovalo do místních škol, důstojníci do farní budovy. Napětí a strach zvýšil dopad bomb na Hrušov dne 3. února 1945. Vše vyvrcholilo ve dnech 30. dubna a 1. května 1945, kdy zde bojovalo proti sobě německé a sovětské vojsko. Během bombardování byl poškozen též kostel, zejména střecha a věž. Po osvobození byly s okamžitou platností zrušeny mezi Hrušovem a sousedními obcemi Koblov a Vrbice mezistátní hranice. Hrušovský farář František Jedlička (působil zde v letech 1938–1945) převzal pod svou správu Koblov, potom v měsících květnu a červnu také Vrbici. Rok 1945 se stal pro hrušovskou farnost velice významným mezníkem. Dosavadní farář František Jedlička odešel 1. srpna působit do Českého Těšína a do 8. srpna spravoval faru jako kooperátor místní farní vikář Josef Nogol. Právě 8. srpna byl ustanoven hrušovským administrátorem dosavadní šenovský kaplan František Bijok. Ten se do Hrušova přistěhoval ihned nato 14. srpna. Zdejší věřící tak získali kněze, který v Hrušově působil po dlouhá léta, a to až do své smrti dne 26. května 1983. Tato významná osobnost hrušovských církevních dějin se narodila 27. září 1914 v Dolních Tošanovicích (dnes okres Frýdek-Místek). Gymnázium absolvoval František Bijok v Českém Těšíně, bohosloví studoval v kněžském semináři ve Vidnavě (4 roky), poslední rok dostudoval v Olomouci, kde byl dne 15. října 1939 vysvěcen na kněze. Do úřadu hrušovského faráře byl dosazen 1. září 1950. Slib farnosti složil o rok později dne 4. října 1951 do rukou českotěšínského apoštolského administrátora Františka Onderky. … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)