Pavel Březinský | Nesplněný sen – kostel Proměnění Páně v Hulvákách – archiv bulletinu 3/2015

Mnozí obyvatelé města Ostravy mají čtvrť se zvláštním názvem Hulváky (z původně německého názvu Hohlweg – úvoz) spojenou se zrušeným funkcionalistickým koupalištěm z let 1929–1930, Hulváckým kopcem, lesoparkem Benátky či tramvajovou smyčkou, která zpočátku sloužila jen pro linku č. 9 na trase Hulváky–Nová Huť Klementa Gottwalda. Současná část městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky však skrývá v běhu svých dějin mnoho zajímavostí a jedna z nich se týká přípravy výstavby vlastního kostela, ve kterém se měly sloužit bohoslužby pro místní věřící a především pro školní mládež. Hulváky totiž patřily k farnosti vZábřehu (zdejší samostatná duchovní správa byla zřízena v roce 1784) při kostele Navštívení Panny Marie. Je ale třeba poznamenat, že obyvatelé Hulvák v období první Československé republiky přifaření k Zábřehu v běžném životě příliš nerespektovali a na bohoslužby chodili do sousedních Mariánských Hor. Populace v Hulvákách, předměstí velkoměsta (Moravské Ostravy), se na přelomu 19. a 20. století prudce zvyšovala a v roce 1921 obyvatelstvo dosáhlo vZábřehu včetně Hulvák počtu 10 000. Tento alarmující stav nebyl pouze záležitostí Hulvák – zakládání chrámů a duchovních správ bylo na industrializovaném a stále se rozvíjejícím Ostravsku běžnou praxí s cílem zajistit potřeby věřících obyvatel. Ve 20. letech 20. století se tak dělo na základě výzvy papeže Pia XI. (1922–1939), aby biskupové budovali na předměstích velkých měst kostely, protože se jednalo o místa, ve kterých upadal náboženský duch. Během neklidného 20. století byly nové římskokatolické kostely na území současného děkanátu Ostrava vystavěny v Michálkovicích (Nanebevzetí Panny Marie 1903), Radvanicích (Neposkvrněného početí Panny Marie 1907), Mariánských Horách (Panny Marie Královny 1908), Hrabůvce (Panny Marie, Královny posvátného růžence 1910), Kunčičkách (sv. Antonína Paduánského 1928), Svinově (Krista Krále 1929), v Moravské Ostravě (sv. Josefa / tzv. Don Bosco 1937) a Proskovicích (sv. Floriána 1946). … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)