Pavel Březinský | Výstavba kostela sv. Antonína Paduánského a ustanovení farnosti v Kunčičkách – archiv bulletinu 1/2016

Nynější ostravská městská část Kunčičky se zdá být odstrčenou a nezajímavou čtvrtí, jež nemá návštěvníkovi či obyvateli moravskoslezské metropole co nabídnout. Je tomu ale zcela jinak. Na jejím území se nachází hned několik památek. Za všechny jmenujme Důl Alexander s objekty areálu z let 1896–1901, nejstarší trafiku na území města z období po první světové válce a samozřejmě budovu kostela, které bychom se měli v tomto článku věnovat a představit si okolnosti její výstavby. Kunčičky (též Nové Kunčice, do roku 1921 Malé Kunčice) byly až do poloviny 19. století ryze zemědělskou vsí. Změny začaly přicházet s industrializací Ostravska, která se nevyhnula ani nejbližším obcím. To se projevilo vybudováním průmyslových závodů a dolů v Moravské a Polské (od roku 1919 Slezské) Ostravě i Vítkovicích. Dalším mezníkem v životě zdejších obyvatel byl rok 1896, ve kterém Severní dráha Ferdinandova započala hloubit na katastru obce novou jámu Alexander. Nastal velký příliv nových obyvatel, především z Haliče. Počet kunčičských obyvatel se prudce zvyšoval, jen v období let 1890–1910, kdy imigrace nabývala nejintenzivnější síly, se populace navýšila o 3 576 obyvatel. Pokud bychom chtěli srovnat stav z 19. století s počátkem 20. století, dojdeme ke zjištění, že zatím co roku 1843 tady žilo 279 obyvatel, tak v roce 1910 stoupl jejich počet na 4 607. Svého vrcholu dosáhla populace v Kunčičkách v roce 1940. Tehdy zde pobývalo 5 646 obyvatel. Pokud jde o náboženské vyznání obyvatel, dle sčítání z roku 1921 se k nově ustanovené Církvi československé přihlásilo 386 členů, k evangelickému vyznání 290 věřících, židů tady žilo 32 a bezvěrců 395. K římskokatolickému vyznání se hlásilo 2 275 příslušníků. Obec Kunčičky náležela k farnosti Slezská Ostrava u farního kostela sv. Josefa (a spolupatronky Panny Marie Karmelské). V již zmíněném roce 1921, dne 1. září, se stal administrátorem slezskoostravské farnosti kněz Antonín Fusek (1871–1941, vysvěcen na kněze 5. července 1896 v Olomouci), jenž nahradil dosavadního faráře Eduarda von Rosenberga, odcházejícího do penze. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)