Pavel Hruška | Für Tante Ilse Himmel (K odhalení pamětní desky Ilse Weberové) – archiv bulletinu 3/2022

Ničivé běsnění druhé světové války velmi bolestně zasáhlo i svého času významnou a velmi početnou skupinu našich židovských spoluobčanů žijících v regionu průmyslového Ostravska. Z přívozského nádraží moravskoslezské metropole byl vypraven vůbec první transport evropských Židů, zdejší synagogy brzy lehly popelem, tisíce obyvatel následně zahynuly v plynových komorách koncentračních táborů a z původní židovské populace se domů po válce vrátil pouhý zlomek… Je naší morální povinností, abychom na tyto jejich oběti nerezignovali, ale naopak si je v dostatečné míře připomínali. I na ostravských ulicích lze naštěstí narazit na řadu tzv. „stolpersteinů“, místní školy se účastní projektu „Zmizelí sousedé“ a historii zdejší židovské komunity se podařilo zachytit v řadě studií. Před několika měsíci do Ostravy – až z amerického exilu – symbolicky přibyl obřadní chanukový svícen zachráněný z někdejší hlavní městské synagogy, kterou nacisté zapálili v červnu 1939. Nedávno se pak k památkám upomínajícím na přetěžké životní osudy některých našich spoluobčanů připojila i pamětní deska vítkovické spisovatelce a skladatelce Ilse Weberové, výjimečné osobnosti meziválečné židovské komunity. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS39-online.pdf