Pavel Hruška | Jak v přívozských hospodách promluvil doktor Hrabal – archiv bulletinu 2/2014

V březnu letošního roku dožil by se spisovatel Bohumil Hrabal sta let. A tak Česká televize odvážně uvedla divácky téměř neznámé Postřižiny a Slavnosti sněženek, učitelky českého jazyka a literatury si postěžovaly, že jim výročí nezapadá do předem připravených učebních plánů, a na budově pivovaru v Polné odkryli pamětní desku upomínající na spisovatelovo rané dětství v onom malebném městečku (jen škoda, že ji pověsili příliš vysoko nad zemí a nemohou ji očůrávat psi, jak si Hrabal vždy přál). Vokrašlovacím spolku Za krásnou Ostravu jsme se pak rozhodli připomenout si Hrabalův život a dílo poutí po přívozských hospodách, spojenou s veřejným předčítáním úryvků z jeho knih. Spisovatel svůj příchod na svět naplánoval tak, aby sté výročí jeho narození připadlo na nejvhodnější den pracovního týdne, kdy hospody, nálevny a restaurace nemívají o zákazníky nouzi. Páteční večer dvacátého osmého března bylo příjemné jarní počasí a na náměstí Svatopluka Čecha před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie se kolem šesté hodiny odpolední sešlo asi padesát lidí a jeden z průvodců večera, básník Ivan Motýl, názorně předvedl, jaké dovednosti budou pro následující chvíle téměř nezbytností. Oděn v bílém plášti naplnil půllitr doneseným pivem, zdvihl jej nad hlavu, aby všichni viděli, a poté jej na ex vypil – a v tu chvíli v přilehlém kostele, kde právě probíhala mše svatá, jistě i pan farář ve slavnostním sněhobílém ornátu pozdvihoval za vytrvalého zvonění ministrantů svou hostii a pronášel známá slova: „Toto je tělo mé, které se za vás vydává, toto čiňte na mou památku…“ … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)