Pavel Hruška | Karavana kráčí dál – archiv bulletinu 2/2017

V dubnu letošního roku uplynulo pět let od vzniku okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. S trochou nadsázky se dá říct, že doopravdy se zrodil na Mlýnské ulici (při první společné akci u tamního památníku bývalého mlýna), v těsné a symbolické blízkosti s klubem Fiducia. S tímto pozoruhodným prostorem (a svým způsobem ostravským fenoménem) jej už od okamžiku vzniku pojí jakési pobratimství a úzká spolupráce, neboť mnozí z návštěvníků a sympatizantů Fiducie bývají i aktivními účastníky a hybateli jednotlivých akcí spolku. Za pět let proběhla v režii spolku řada akcí. Je například naší trvalou snahou připomínat přední postavy i historické události spojené s prostorem Ostravy, upozorňovat na zdejší významné (v současnosti často zchátralé či již bohužel neexistující) budovy a stavby, oživovat paměť konkrétních míst či poukazovat na neradostný stav veřejného prostoru a navrhovat možnosti jeho zlepšení. Snažíme se rovněž v rámci svých sil přímo pečovat o některá městská území nebo jednotlivé artefakty (trávníky, sochy, památníky aj.), na mnoha okrášlených a upravených místech či na pozoruhodných a výjimečných budovách jsme pak instalovali naučné cedule informující případné čtenáře o historii a hodnotě dané památky, eventuálně připomínající pobyt či dílo nějaké známé osobnosti. Uspořádali jsme řadu tematicky zaměřených vycházek přibližujících účastníkům třeba ostravskou architekturu či přírodní a jiné pozoruhodnosti a specifika, zkrátka mnohé z toho, co tvoří zdejší genius loci. Je naší snahou veřejnost i bavit, provokovat a inspirovat, a proto jsme např. uskutečnili již několikero „poetických atentátů“ (tyto atentáty na rozdíl od oněch politických neusilují o životy, jen a pouze o trochu pozornosti k básním a prózám spisovatelů, podle nichž jsou pojmenovány některé ostravské ulice). Jednotlivé akce pěti uplynulých let si může potenciální zájemce vyhledat na webových stránkách spolku či v našich čtvrtletně vycházejících bulletinech.… více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)