Pavel Hruška | Od Heřmanického rybníka k zoologické zahradě – archiv bulletinu 1/2018

V neděli 24. září 2017 uspořádal Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu další vycházku pro širokou veřejnost, inspirovanou nedávno vydanou Mapou ostravských výletů. Rámcem trasy výletu (v mapě je označena číslem 17) se staly dvě zdejší významné přírodní lokality, Heřmanický rybník na počátku a zoologická zahrada v ostravské Stromovce na samém konci. Na tuto pouť by tudíž šlo rovněž nahlížet jako na potvrzení skutečnosti, že i příroda ve své rozmanitosti a jedinečnosti je hodnotnou a nedílnou součástí moderního velkoměsta. Na úvod čekalo na organizátory milé překvapení: po dnech (vlastně spíše týdnech) vytrvalých dešťů jen nejzarytější optimisté odhadovali, že by v neděli ráno na místo srazu u někdejšího dolu v Ostravě-Heřmanicích mohl vůbec někdo dorazit. Ještě v sobotu v poledne i navečer vydatně pršelo, výrazně se ochladilo a všechny cesty a ulice města byly mokré a plné kaluží. Avšak opět se prokázalo, že Ostravané (tedy alespoň někteří) zkrátka nejsou „cimprlich“ – a šlo o radostné zjištění. Výlet se tak mohl uskutečnit dle původního plánu, vzdáváme za to hold všem zúčastněným! … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/03/kros_20.pdf