Pět let spolku – výroční schůzka 12. 3. 2017 – archiv bulletinu 2/2017

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vstoupil v březnu 2017 do svého pětiletého trvání. U příležitosti tohoto jubilea se v místě, kde před lety z iniciativy Ilony Rozehnalové vznikl, totiž v Divadelním klubu DJM, sešla skupina jeho členů, aby slavnostně připila na zdraví své činnosti a zároveň pokřtila nově pořízenou kroniku spolku. Může se jevit podivným, že po čtyřech létech nejrůznějších okrašlovacích akcí ve veřejném prostoru i za zdmi neobyčejných objektů se teprve nyní zrodila touha tyto činnosti pro budoucno zaznamenávati, leč jako všude, i zde bylo více energie na samotný okrašlovací akt, méně již na jeho důslednou archivaci, dokumentaci a komentář. Snad se to brzy změní, neboť úkoly kronikářské byly úspěšně rozdány a první pisatelé již započali s jejich plněním. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)